Foto: Justem Johnsson/Scandinav bildbyrå

Pengar till projekt som bidrar till korta livsmedelskedjor

20 december, 2019

Jordbruksverket utlyser 7,5 miljoner kronor till projekt som ska bidra till kortare livsmedelskedjor. Syftet är att minska avståndet mellan lantbrukare, livsmedelsförädlare och konsumenterna genom demonstrations- och informationsinsatser.

Korta livsmedelskedjor innebär att det finns högst en mellanhand mellan livsmedelsproducent och konsument.

”Korta livsmedelskedjor är viktigt för den inhemska produktionen av livsmedel. Pengarna i denna utlysning är tänkt att ge producenterna en möjlighet att komma närmare konsumenterna och för att bidra med information och erfarenhetsutbyte kring detta”, säger Rebecca Hymnelius på Jordbruksverket.

Projekten kan till exempel inriktas på att öka producenternas direktförsäljning till detaljhandel eller restauranger eller att stimulera erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer för att bidra till kunskapsutveckling för en kortare livsmedelskedja.

Stödet riktar sig till myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som ordnar demonstrationer och informationsåtgärder och går att söka mellan den 19 december 2019 och den 4 februari 2020.

Läs mer om utlysningen

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!