Ett av projekten ska studera djuromsorgsprogram för avelsdjur i kycklingbranschen. Foto: Gunnar Palmqvist.

Pengar till forskning för djurvälfärd och konkurrenskraft

3 juni, 2019

Regeringens livsmedelsstrategi har gett Jordbruksverket möjlighet att dela ut knappt 5 miljoner kronor till forskning som syftar till en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion med förbättrad eller bibehållen djurvälfärd.

Av totalt 28 ansökningar har 8 valts ut, efter samråd med representanter från jordbruks- och livsmedelssektorn samt berörda aktörer på djurskyddsområdet.

”Bland de utvalda projekten finns flera olika produktionsgrenar. Två projekt rör nötkreatur, två gris, tre fjäderfän och ett fisk. Utförarna är Sveriges Lantbruksuniversitet, Gård och djurhälsan Statens veterinärmedicinska anstalt och Svensk fågel”, säger Helena Elofsson, som är djurskyddschef på Jordbruksverket.

Följande 8 projekt har fått medel:

  • Hur bör man bäst verka koklövar för att förebygga skador, t ex-vivo-studie av klövens biomekanik på olika underlag
  • Nyckeltal för en hållbar grisproduktion
  • PigPlus Slakt – Inventering av miljöfaktorer och skötselfaktorer i svenska slaktgrisbesättningar
  • Validering av förebyggande rutiner och diagnostik vid håravfall i nötbesättningar med utegångsdjur
  • Pilotprojekt: Förbättring av bedömningskriterier för fothälsa hos kalkoner vid slakt
  • Bedövning av varmvattenlevande fisk vid slakt och avlivning
  • Djuromsorgsprogram för avelsdjur i kycklingbranschen
  • Miljöberikning till kyckling

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!