Knäckebröd med svenska smaker på matmässan Grüne Woche. Foto: Jordbruksverket/Bernhard Ludewig

Pengar att söka för traditionell småskalig svensk matkultur

16 april, 2019

Jordbruksverket utlyser 14 miljoner kronor till samarbetsprojekt som främjar utveckling av traditionell småskalig matkultur. Insatserna ska främja och bevara ett levande och dynamiskt kulturarv inom mat- och livsmedelsframställning.

De insatser som kommer att prioriteras är exempelvis

  • produktutveckling, marknadsföring och försäljning av förädlade produkter eller svenska produkter med skyddad EU-beteckning,
  • utveckling av regionala kluster, nätverk och liknande som främjar traditionell småskalig matkultur,
  • samarbete med andra branscher och utveckling av gastronomiturism i kulturhistoriska miljöer.

”I vårt uppdrag ska vi främja ett levande och dynamiskt kulturarv, kopplat till mat- och livsmedelsframställning. Det är det vi har för avsikt att göra genom denna utlysning. Vi efterlyser särskilt projekt med aktörer både från restaurang- och livsmedelsnäringen och kulturhistoriska miljöer och liknande”, säger Camilla Bender Larson på Jordbruksverket.

Utlysningen är en del av de insatser som genomförs inom landsbygdsprogrammet och regeringsuppdraget ”Traditionell småskalig matkultur”, där Jordbruksverket samarbetar med tre andra myndigheter, Riksantikvarieämbetet, Institutet för språk och folkminnen samt Sametinget.

Stödet kan sökas mellan den 8 april och den 19 augusti 2019.

Läs mer om utlysningen här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!