Pauligs fabriker ska bli koldioxidneutrala senast 2023

26 februari, 2021

Pauligs fabriker i Mölndal och Landskrona, där bland annat kryddor, müsli och tortillabröd produceras, har uppnått byggnadscertifieringen CarbonNeutral. Utsläppen har minskats med 98 procent sedan 2014. Pauligs ambition är att minska sina egna utsläpp av växthusgaser med 80 procent fram till 2030 och samtliga fabriker ska vara koldioxidneutrala senast 2023.

Fabrikernas certifieringar är ett steg i företagets hållbarhetsprogram som sträcker sig fram till år 2030. Hållbarhetsstrategin grundar sig på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Klimatmålen är vetenskapligt baserade och godkända av Science Based Targets-initiativet.

”Livsmedelsindustrin är en viktig aktör för hållbara klimatlösningar och kan göra stor skillnad. Våra klimatmål var de mest ambitiösa som hittills godkänts av Science Based Targets-initiativet i höstas, och vi vill verkligen bli en ledare inom hållbarhet i branschen”, säger Lea Rankinen, Sustainability & Public Affairs Director på Paulig.

I fabriken i Mölndal producerar Paulig kryddor under varumärket Santa Maria samt müsli, nötmixar och bönpasta med mera under varumärket Risenta. I Landskrona bakas Santa Marias tortillabröd. Varje år produceras ca 130 miljoner produkter i Mölndal och ca 400 miljoner bröd i Landskrona.

För att fabrikerna ska bli koldioxidneutrala har Paulig till exempel investerat i energieffektivitet, värmeåtervinning och övergått till att köpa biogas, förnybar el och fjärrvärme. Med dessa initiativ har utsläppen från fabrikerna minskats med 98 procent sedan 2014. Resterande utsläpp, som kommer från vattenanvändning och avfall som genererats från produktionen samt köldmedieläckor från kylutrustning har kompenserats med skogsprojekt i Colombia, Asien och Östafrika, som verifierats av tredje part.

Fabrikerna i Mölndal och Landskrona har certifierats som CarbonNeutral-byggnader av Natural Caiptal Partners i enlighet med CarbonNeutral Protocol, som är ett globalt ramverk för koldioxidneutralitet. I november 2020 certifierades även Pauligs rosteribyggnad i finska Vuosaari.

Paulig planerar att göra sina samtliga tio fabriker i sex länder koldioxidneutrala senast år 2023. För att minska utsläppen kommer företaget att förbättra energieffektiviteten i alla fabriker, öka användningen av förnybar energi och eventuellt investera i egen produktion av förnybar energi, till exempel solpaneler.

Förutom att göra den egna verksamheten koldioxidneutral arbetar Paulig tillsammans med sina leverantörer för att minska utsläppen i värdekedjan. Målet är satt till en minskning med 50 procent fram till år 2030, från 2018 års baslinje. Fokus ligger på klimatsmarta jordbruksmetoder som kan möjliggöra råmaterial med lägre påverkan och bättre klimatresiliens för jordbrukarna i framtiden.

I april 2020 presenterade Paulig en hållbarhetsstrategi fram till 2030, som bygger på FN:s mål för hållbar utveckling. Läs mer om hållbarhetsdeklarationen här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!