Paulig startar nya klimatprojekt där kaffet odlas

15 juni, 2022

Den största delen av kaffets koldioxidavtryck (nästan 70 procent) uppstår vid odlingen av kaffebönor i ursprungsländerna. Därför är jordbrukets omvandling avgörande för att skapa en hållbar värdekedja för kaffet. I Pauligs nya kaffeklimatprojekt implementeras klimatsmarta odlingsmetoder i ursprungsländerna. Målet är att minska dessa kaffeplantagers klimatpåverkan med upp till 30 procent och ge konsumenterna mer hållbart kaffe i framtiden.

Världens kaffeodlingar står inför stora utmaningar. Kaffe är en av de grödor som drabbas mest av klimatförändringarna och att försörja sig som kaffeodlare är krävande. Brasilien, den största producenten och exportören av Arabica-bönor, drabbades hårt av de extrema väderförhållandena förra våren och sommaren. Torka och frost förstörde nästan en femtedel av kaffeskörden.

Pauligs nya klimatprojekt stöttar lantbrukare i ursprungsländerna med klimatsmarta och lönsamma odlingsmetoder. Projekten skräddarsys i samarbete med företagets partner och lokala lantbrukare för att tillgodose behoven i det aktuella området. Målsättningen är att skala upp de bästa metoderna i alla ursprungsländer under kommande år.

Klimatprojektets fokusområden är hantering och optimering av näringsämnen samt implementering av regenerativa jordbruksmetoder genom användning av täckgrödor, avloppsvattenrening och olika metoder och möjligheter för biokol. Till att börja med har Paulig valt ut ett antal projekt med hög potential i Brasilien, Colombia och Nicaragua. Lantbrukarna kommer i projektet att utveckla befintliga jordbruksmetoder och testa nya arbetsmetoder. Totalt kommer närmare 500 bönder och cirka 20 000 hektar kaffeodling att omfattas av Pauligs projekt vars första fas startar under 2022. De beräknade utsläppsminskningarna för det första året uppgår till 15-30 procent på gårdsnivå.

Lea Rankinen, Director Sustainability & Public Affairs, Paulig, menar att målen i kaffeproduktionens klimatarbete är nåbara, men att det krävs ett systematiskt och långsiktigt samarbete genom hela värdekedjan.

”De odlingsmetoder lantbrukarna använder har en betydande och omedelbar effekt på kaffets klimatpåverkan. Detta eftersom majoriteten av koldioxidavtrycket i värdekedjan kommer från odlingen av kaffebönor i ursprungsländerna.”

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!