Den biologiska mångfalden gynnas av osådda ”lärkrutor”, där sånglärkan kan landa för att hitta mat.

Paulig och Lantmännen tar nästa steg mot hållbar odling

2 juni, 2022

Paulig har aktiverat den andra fasen av sitt hållbara jordbrukssamarbete med Lantmännen. Det innebär att Lantmännen har kontrakterat cirka 20 lantbrukare för att förse Paulig med 17 000 ton vetemjöl till tortillasproduktionen i Landskrona.

Genom Lantmännens program Framtidens Jordbruk: Klimat & Natur förses Paulig med ett mer hållbart vete. Programmet ger svenska lantbrukare möjlighet att producera med mer hållbara odlingsmetoder. Nu får runt 20 gårdar hjälp med att ställa om cirka 2 700 hektar till mer hållbara odlingsmetoder. Initiativet omfattar 5 460 lärkrutor och 109 000 kvadratmeter blomsterzoner, vilket motsvarar 15 fotbollsplaner. Partnerskapet lanserades i oktober 2021, skörden påbörjas i höst och produkterna förväntas komma ut på hyllan under 2023.

”Våra lantbrukare och vi är glada över att gå in i nästa fas av partnerskapet med Paulig. Det är här vi verkligen börjar göra skillnad och skapar större genomslagskraft för att kunna ställa om hela livsmedelssystemet. Fördelarna är många. Vi möter inte bara marknadens efterfrågan på mer hållbara produkter, utan vi gör det också lönsamt för svenska lantbrukare att använda mer hållbara odlingsmetoder. Det ska bli spännande att följa processen fram tills att produkterna är ute i butikshyllan”, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Odlingsmetoderna inom Klimat & Natur inkluderar bland annat klimatsmart växtnäring, fossilfria bränslen och precisionsodling, som tillsammans minskar koldioxidutsläppen från odlingen med upp till 30 procent. Den biologiska mångfalden gynnas av så kallade lärkrutor (osådda rutor på åkrarna där sånglärkan kan landa för att hitta mat), blommande kantzoner och kemikaliefri utsädesbehandling.

Vetemjölet kommer att användas för att årligen baka 400 miljoner Santa Maria tortillas för den nordiska och baltiska marknaden i Pauligs koldioxidneutrala fabrik i Landskrona. Tortillas är Pauligs största produktkategori, vilket innebär att samarbetet kommer att få en stor positiv påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. Runt 700 000 portioner Santa Maria Tex Mex konsumeras dagligen på över 40 marknader.

”Det här är en fantastisk start på ett otroligt viktigt partnerskap. På Paulig ser vi livsmedelsindustrin som en del av lösningen på klimatfrågan. Vi har satt upp ambitiösa globala, vetenskapsbaserade klimatmål, och att jobba fram mer hållbara odlingsmetoder är en av de mest värdefulla pusselbitarna. Ett nära samarbete med partners och lantbrukare i hela värdekedjan hjälper oss att minska klimatpåverkan från våra produkter – och göra mer hållbara val tillgängliga för konsumenterna. Vårt samarbete med Lantmännen är ett sätt att minska Pauligs utsläpp av växthusgaser från värdekedjan med 50 procent till 2030.  Vi har bara åtta skördar kvar till 2030, så allt räknas”, säger Lea Rankinen, Director Sustainability & Public Affairs på Paulig.

Fakta Klimat & Natur
• Klimat & Natur är Lantmännens program för Framtidens Jordbruk. Det innehåller specifika åtgärder för att minska odlingens klimatpåverkan och gynna den biologiska mångfalden. Lantbrukare som deltar i programmet odlar enligt programmets kriterier på sina egna gårdar.
• Med odlingsprogrammet har Lantmännen kunnat minskat klimatpåverkan från odlingen av vete med närmare 30 procent sedan 2015.
• Programmet är dynamiskt och kriterier som ingår i programmet adderas och utvecklas löpande för att kunna minska klimatpåverkan ytterligare.
• Det mer hållbara vetet används sedan av Lantmännen Cerealia för att producera vetemjöl och livsmedelsprodukter.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!