Henrik Samuelsson, Paulig, och Karolina Valdemarsson, Lantmännen Cerealia.

Paulig samarbetar med Lantmännen för hållbart jordbruk

12 oktober, 2021

Paulig och Lantmännen har startat ett nytt samarbete, som innebär att Lantmännen Cerealia levererar vetemjöl odlat enligt programmet Klimat & Natur till Pauligs fabrik i Landskrona.

Från och med skörd 2022 kommer Lantmännen Cerealia att leverera 17 000 ton vetemjöl, som har odlats enligt Lantmännens program för Framtidens Jordbruk – Klimat & Natur, till Pauligs. Mjölet komemr att användas i Pauligs fabrik i Landskrona som årligen bakar cirka 400 miljoner tortillas från Santa Maria för den nordiska och baltiska marknaden.

”Vi på Paulig är övertygade om att livsmedelsindustrin är en del av lösningen på klimatfrågan, och att omställningen av jordbruket är avgörande för att uppnå mer hållbara livsmedelssystem. Genom att arbeta tillsammans med våra partners och leverantörer i livsmedelskedjan kan vi minska våra produkters klimatpåverkan och göra mer hållbara val tillgängliga för konsumenterna. Partnerskapet med Lantmännen är en viktig milstolpe för att nå Pauligs vetenskapsbaserade klimatmål som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från värdekedjan med 50 procent till 2030”, säger Rolf Ladau,VD för Paulig.

Odlingsmetoderna inom Klimat & Natur inkluderar bland annat klimatsmart växtnäring, fossilfria bränslen och precisionsodling, som tillsammans minskar koldioxidutsläppen från odlingen med upp till 30 procent. Den biologiska mångfalden gynnas av så kallade lärkrutor (osådda rutor på åkrarna där sånglärkan kan landa för att hitta mat), blommande kantzoner och kemikaliefri utsädesbehandling.

Tortillas är Pauligs största produktkategori vilket innebär att samarbetet kommer att få en stor positiv påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv.

”Varje dag konsumeras 700 000 portioner Tex Mex från Santa Maria på mer än 40 marknader. Detta partnerskap är ett viktigt steg för att minska våra utsläpp av växthusgaser i en av våra största värdekedjor. Under 2023 kommer vi att börja baka med det mer hållbara vetemjölet och senare under året finns dessa tortillas tillgängliga i butikshyllorna på den nordiska och baltiska marknaden”, säger Henrik Samuelson, SVP Scandinavia & Central Europe på Paulig.

Karolina Valdemarsson, Country Managing Director Sweden på Lantmännen Cerealia, säger att partnerskap inom livsmedelskedjan är nyckeln för att skapa större genomslagskraft och för att kunna ställa om hela livsmedelssystemet:

”Vi är stolta över detta samarbete och välkomnar Paulig till programmet. Tillsammans kommer vi att kunna driva på omställningen, möta marknadens efterfrågan på mer hållbara produkter samtidigt som vi gör det mer lönsamt för lantbrukare att ställa om till mer hållbara odlingsmetoder.”

Fakta Klimat & Natur
• Klimat & Natur är Lantmännens program för Framtidens Jordbruk. Det innehåller specifika åtgärder för att minska odlingens klimatpåverkan och gynna den biologiska mångfalden. Lantbrukare som deltar i programmet odlar enligt programmets kriterier på sina egna gårdar.
• Med odlingsprogrammet har Lantmännen kunnat minskat klimatpåverkan från odlingen av vete med närmare 30 procent sedan 2015.
• Programmet är dynamiskt och kriterier som ingår i programmet adderas och utvecklas löpande för att kunna minska klimatpåverkan ytterligare.
• Det mer hållbara vetet används sedan av Lantmännen Cerealia för att producera vetemjöl och livsmedelsprodukter.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!