Paulig infriar sitt löfte om kaffe från hållbara källor

10 januari, 2019

2014 gav Paulig ett löfte om att alla kaffebönor som företaget använder skulle köpas in från hållbara källor före utgången av 2018. Löftet har nu infriats, berättar Katariina Aho, som är Pauligs direktör för leveranskedjan. 

”I fem års tid har vi tillsammans med våra samarbetspartners utökat vårt sortiment av certifierat kaffe och utvecklat leveranskedjor, grundat nya partnerprogram i ursprungsländerna och certifierat källorna för råkaffe. De här handlingarna visar vägen för hela kaffebranschen. Som ett av de första stora rosterierna i världen använder vi endast kaffe som köpts in från verifierat hållbara källor”, säger Katariina Aho, Pauligs direktör för leveranskedjan. 

Allt kaffe som Paulig använder är Rättvis handel-, eko- eller UTZ-certifierat eller köps in via hållbarhetsprogram tillsammans med olika partners. Paulig har under åren stött över 100.000 kaffeodlare via partnerprogram för hållbarhet. För tillfället pågår partnerprogram i sammanlagt 12 länder och de nyaste programmen, som startats upp under de senaste åren, finns i Afrika samt i Syd- och Centralamerika. Till Pauligs partner hör bland andra International Coffee Partners, Coffee & Climate, Rättvis handel och kaffeexportföretag.

”Vi köper årligen in över 50 miljoner kilo råkaffe. Det motsvarar den sammanlagda årsproduktionen hos över 75.000 medelstora kaffeodlingar. Våra val och vårt hållbarhetsarbete gör alltså stor skillnad och vi satsar på hållbar utveckling inom alla delområden i vår verksamhet. Vi har exempelvis förbundit oss att våra kaffeförpackningar enbart tillverkas av förnybara råvaror år 2025”, säger Katariina Aho.

 

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!