Produktionen av svensk matfågel har ökat 5,1 procent under första halvåret 2020, vilket är en större ökning än för övriga köttslag. Foto: Åsa Lannhard Öberg.

Coronapandemin förstärker trenden på köttmarknaden

4 september, 2020

Den pågående trenden med en minskad köttförbrukning, sjunkande köttimport och en ökad svensk marknadsandel förstärks ytterligare av coronapandemin. Det visar Jordbruksverkets statistik för första halvåret 2020. 

Under första halvåret 2020 fortsatte förbrukningen av griskött, nötkött och matfågel att minska. Samtidigt ökade den svenska produktionen och marknadsandelen, medan importen minskade.

Förbrukningen av får- och lammkött har däremot ökat, samtidigt som produktionen har minskat, vilket har drivit fram en importökning. Detta kan hänga ihop med att konsumentgrupper, som traditionellt äter mycket lammkött, också lagat mer mat hemma.

”När vi reser mindre, äter mer sällan på restaurang och distansarbetar, samtidigt som gymnasieskolorna varit stängda under våren, så betyder det också att vår diet plötsligt förändrats. Det blir mer svenskt kött och mindre importerat när vi lagar fler måltider i hemmen”, menar Åsa Lannhard Öberg, marknadsutredare på Jordbruksverket.

Vi har sannolikt även ersatt lagade mål mat med snabbfixade rätter som macka, fil eller gröt – där köttet har en mer undanskymd plats. Samtidigt bör åtminstone delar av den minskade förbrukningen hittills i år bero på att svensk köttproduktion inte har hunnit anpassas till en hastig efterfrågeökning. Att utbudet understigit efterfrågan vittnar stigande priser om.

Åsa Lannhard Öberg betonar att pandemin är tillfällig och att slutsatser kring de mer långsiktiga effekterna på köttmarknaden därför är osäkra.

”Även om coronapandemin påverkat köttmarknaden mer än traditionella faktorer i år, så finns de kvar i bakgrunden. Konsumenternas intresse för miljö- och hälsomässigt hållbara livsmedel, närproducerat och vegetariskt är fortsatt stort. Den svenska valutakursen gentemot euro och dollar är alltjämt en nackdel för importörerna. Efterfrågan i Kina på griskött från EU är hög för att täcka upp för minskad produktion till följd av afrikansk svinpest.”

Mer information

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!