Pågen testodlar för att hitta nya hållbara spannmålssorter

22 april, 2021

Pågen inleder årets satsning av nya testodlingar vid sin kvarn i Skåne. 19 nya sorters spannmål sås nu på fälten intill Pågens kvarn, Lilla Harrie Valskvarn. Målet med utvecklingsarbetet är att hitta nästa generations hållbara spannmålssorter som både är bra för miljö och klimat. Samtidigt ska nya sorter ge mjöl med bästa möjliga bakegenskaper.

Pågen har sedan flera år tillbaka bedrivit testodlingar via sin kvarn Lilla Harrie Valskvarn. Under året testodlas totalt 40 nya sorter av högproteinvete, durum samt dinkel, vilka kommer att bedömas såväl utifrån miljö- och klimatpåverkan, som bakegenskaper.

Pågen letar nu efter sorter med hög proteinnivå, som ger goda bröd och även är kväveeffektiva och kräver så lite gödning som möjligt för att inte bidra till onödig övergödning av sjöar och vattendrag. De nya sorterna ska dessutom ge stora skördar, vilket minskar klimatbelastningen genom mindre bränsle- och energiåtgång under odlingen, samt vara tåliga för väder och vind utan att kräva stråförkortningsmedel.

Pågens testodlingar är även ett sätt att säkerställa svensk och lokal odling av råvaror för att stärka den svenska försörjningsförmågan och minska importberoendet. Närodlat spannmål minskar även klimatutsläppen från långa transporter. Fälten med testodlingar är också visningsfält, där odlarna kan bedöma de nya spannmålssorterna.

”Får vi en lyckad testodling i år kan de nya sorterna på sikt bli tillgängliga för alla våra odlare i Sverige, säger Jörgen Hansson, som är spannmålsexpert och utvecklingschef på Lilla Harrie Valskvarn (LHV).

Tidigare testodlingar på LHV har gett positiva resultat, bland annat har nya sorter av högproteinvete, durum och dinkel tagits fram, som idag är möjliga att odla i stor skala i Sverige i stället för att behöva importeras från varmare länder.

Pågens bröd bakas nu på 99 procent svenskodlat mjöl från bland annat dessa spannmålssorter. Hösten 2020 fördubblades odlingen av ett nytt högproteinvete, då det gav bra resultat och minskade odlarnas behov av gödning med 10 procent.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!