Pågen satsar på framtiden med nytt bageri i Landskrona

20 maj, 2021

Pågen har under lång tid tittat på olika lösningar och haft utbyggnadsplaner för att kunna öka sin förmåga att leverera mer dagsfärskt bröd och säkra sin framtida utveckling. Nu står det klart att satsningen på en ökad bagerikapacitet primärt kommer att handla om etablering på en tredje ort – Landskrona – med ett helt nytt bageri.

Under flera år har Pågen tittat på olika sätt att utöka sin kapacitet, inte minst för att kunna baka mer på natten och därmed leverera mer dagsfärskt bröd på morgonen till butiker runt om i landet. Pågen tror även på en ökad efterfrågan från konsument och framtida tillväxt i sina kategorier.

Enligt Pågens VD Anders Carlsson Jerndal har ändrade förutsättningar för Pågens befintliga bagerier – en detaljplansändring med bostäder intill bageriet i Göteborg och villkor för en utbyggnad av bageriet i Malmö – gjort att företaget behöver titta på flera lösningar för att säkra framtiden.

”Vi har haft god tillväxt under flera år. Målet med att bygga ett nytt bageri är att kunna tillmötesgå konsumenternas önskan om att kunna köpa färskt bröd och säkra vår leveransförmåga även framåt. Likaså måste vi kunna utveckla vår verksamhet och möjliggöra tillväxt och expansion även utanför Sveriges gränser.

Etableringen i Landskrona påbörjas så snart tillstånd och tillhörande processer möjliggör byggstart av det nya bageriet. Pågens avsikt är att fortsätta baka som vanligt i de två bagerierna i Malmö och Göteborg även framåt. Ombyggnation och moderniseringar av linjer komma att ske i de befintliga bagerierna, men planerna på en utbyggnad av Malmö-bageriet ändras. Istället kommer det nya bageriet i Landskrona att möjliggöra säkrad leveransförmåga liksom framtida utveckling och ett par hundra nya arbetstillfällen i Landskrona i en första fas.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!