Översyn av Kravs butiksregler ska öka försäljningen

6 september, 2019

Krav ska se över sina regler för att tydliggöra hur Krav-märkta produkter får hanteras och marknadsföras i butik. Översynen ska också anpassa Kravs regler gentemot den nya EU-förordningen för ekologiska livsmedel.

Krav har i närmare 20 år haft ett regelverk för dagligvarubutiker, som bland annat omfattar försäljning, märkning och skyltning. Idag är drygt 710 butiker runt om i landet Krav-certifierade. Nu finns flera certifieringar som en butik kan märkas med – Bra Miljöval, Svanen och MSC – och flera av dem har regler som motsvarar varandra och som till viss del överlappar även Kravs nuvarande butiksregler.

”Vi ser att vi kan arbeta på andra sätt idag än vad vi kunde för 20 år sedan när butikscertifieringen lanserades. Dagligvaruhandeln är duktig på att driva aktivt hållbarhetsarbete i butikerna idag, och därför tar vi ett nytt grepp med syfte att öka försäljningen av Krav-märkta och hållbara livsmedel. Andelen hållbara livsmedel inom dagligvaruhandeln är fortfarande för låg. Vi kommer att lyfta fram Krav-märkta produkters mervärden på ett sätt som gagnar alla butiker”, säger Anita Falkenek, VD på Krav.

Krav påbörjar översynen av de nuvarande butiksreglerna under 2019. De nya regelförslagen kommer att gå ut på remiss under våren 2020, och planen är att de nya reglerna ska träda i kraft från och med år 2021. Översynen kommer att genomföras i nära dialog med representanter från branschen.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!