Över 1,86 miljoner bin tack vare Coops medlemmar

5 april, 2019

Genom att stötta svensk biodling när de växlar in sina medlemspoäng, har Coops medlemmar bidragit till att det kommer att finnas 1,86 miljoner bin i 31 bikupor runt om i landet under 2019.

Biologisk mångfald är en viktig fråga för Coop. När Coops kunder växlar in sina medlemspoäng kan de välja att stötta svensk biodling och då bidra till fler bisamhällen runt om i landet. För varje 3000 poäng som Coops medlemmar växlar in, placerar föreningen Svenska Bin ut 100 surrande honungsbin i bisamhällen runt om i Sverige. Tack vare Coops medlemmars poänginväxling kommer totalt 1,86 miljoner bin utplacerats i sammanlagt 31 kupor under 2019.

En rad larmrapporter har visat en dramatisk minskning av pollinerande insekter. Nästan tre fjärdedelar av de livsmedel som finns på butikshyllorna är på ett eller annat sätt beroende av animalisk pollinering.

”Utan pollinerade insekter skulle butikernas hyllor gapa tomma. Vi jobbar brett med den, där den här möjligheten för våra medlemmar att bli bi-faddrar är ett exempel på vad vi gör. Jag är glad och stolt över att många medlemmar tar den här chansen att vara en del av lösningen”, säger Anneli Bylund, chef för Hållbarhet Livsmedel på Coop.

Fakta om bikuporna

  • Möjligheten att växla in poäng till bin har funnits sedan 2016.
  • Varje kupa innehåller cirka 60 000 bin.
  • Uppställningsplats bestäms av värd/uppdragstagare
  • Kuporna finns utplacerade i hela landet, från Tollarp i söder till Arvidsjaur i norr. Honungen som produceras i kuporna säljs lokalt.

Relaterade