Carl Eckerdal är chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Osäker eltillgång oroar svenska livsmedelsföretagare

25 november, 2020

Prisskillnaden på el är just nu rekordstor mellan norra och södra Sverige, samtidigt som risken för elbrist har ökat. Detta hämmar svenska livsmedelsföretags vilja att investera i landet, visar branschorganisationen Livsmedelsföretagens senaste undersökning.

18 gånger högre elpriser i söder än i norr har rapporterats vissa av dygnets timmar, samtidigt som elförbrukningen ökar allt snabbare i söder. Dessutom har risken för elbrist under effekttoppar ökat, även under varma sommardagar. Denna utveckling oroar många av livsmedelsindustrins företag, enligt Livsmedelsföretagens senaste medlemsundersökning.

En tredjedel av livsmedelsföretagen håller det för högst sannolikt att deras investeringsvilja i produktionsanläggningar med högre elkostnader kommer att minska. Endast 17 procent av företagen anger att någon sådan farhåga inte föreligger.

”Hur orimligt det än kan tyckas vara tyder allt på att elbrist är något som vi får räkna med kan upprepa sig i Sverige. Det får naturligtvis stora konsekvenser för möjligheten att bedriva livsmedelsproduktion här, särskilt storskalig sådan”, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

För processinriktad livsmedelsindustri, där elkostnaden kan uppgå till 10-15 procent av omsättningen, kan oplanerade driftsstopp orsaka stora kostnader.

Att flytta tillverkning till anläggningar i andra delar av landet eller till andra länder med lägre elkostnader är en stor åtgärd som endast 1 av 10 företag räknar med att kunna genomföra. En majoritet av de svenska livsmedelsföretagen har heller inte flera produktionsanläggningar.

”Försummade investeringar i det svenska stamnätet riskerar att fortplanta sig med minskade investeringar i morgondagens små- och storskaliga livsmedelsproduktion till följd. Det är motsatsen till vad som behövs för att förverkliga Sveriges ambitiösa mål kring en stärkt svensk livsmedelskedja”, säger Carl Eckerdal.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!