Paulúns granola, Abbas sill, Felix Rösti och vissa av Felix pajer är några av produkterna som har fått den nya klimatmärkningen ”Lågt klimatavtryck”.

Orkla inför klimatmärkning på fler livsmedel

27 oktober, 2020

Orkla utvidgar sin klimatmärkning ”Lågt klimatavtryck”, som infördes i augusti på enportionsrätter och frysta potatisprodukter. Under hösten kommer allt fler produkter från varumärkena Felix, Paulúns och Abba att klimatmärkas.

Klimatmärkningen består av två element: en symbol ”Lågt klimatavtryck” och en skala som visar vad som kan räknas som ett väldigt lågt, lågt, medel eller högt klimatavtryck. Produkter med lågt eller väldigt lågt klimatavtryck kan få symbolen på förpackningen. Skalan är utvecklad utifrån FN:s klimatmål och EAT Lancet-rapporten. Beräkningen innefattar hela kedjan från primärproduktion till livsmedel: odling, djurhållning, framställning av råvaror och andra ingredienser, förpackningar, transporter och produktion.

”Åtta av tio svenskar tycker att det är svårt att veta vilken mat som är bäst för miljö och klimat. Målet med vår märkning är att göra det så pedagogiskt och enkelt som möjligt för konsumenten att välja klimatsmart mat när du handlar”, säger Agneta Påander, hållbarhetsdirektör på Orkla Foods Sverige.

I augusti introducerade Orkla klimatmärkningen på Felix enportionsrätter och frysta potatisprodukter. Nu utvidgas märkningen successivt på produkter från Felix, Paulúns och Abba. Alla produktkategorier kommer dock inte vara aktuella för att få symbolen på förpackningen till en början. De produktkategorier som gör störst skillnad, exempelvis att välja en vegetarisk paj i stället för en köttpaj, prioriteras. Alla produkters klimatavtryck har dock beräknats och redovisas på varumärkets hemsida.

Ambitionen är att samtliga produkter i Orkla Foods Sveriges sortiment ska klimatberäknas, redovisas på respektive varumärkes hemsida och kunna få symbolen på förpackningen.

”Orkla ser klimatförändringarna som en av som vår tids största utmaningar. När vi nu lanserar klimatmärkningen vill vi bidra till mer kunskap om matens klimatpåverkan. Vi kommer självklart att använda klimatberäkningarna som guidande principer i vår produkt- och verksamhetsutveckling och hoppas kunna göra det lättare även för konsumenter att minska sitt klimatavtryck”, säger Agneta Påander.

Om klimatmärkningen

  • Beräkningarna baseras dels på RISE:s klimatdatabas för livsmedel (version 1.6.3), dels information från producenter, Orklas egna processdata från alla produktionsanläggningar och branschdata för förpackningar och transporter.
  • Enligt märkningen definieras ett lågt klimatavtryck som en konsumtion som innebär en halvering av koldioxidutsläppen jämfört med dagens nivå. Detta bottnar i FN:s Parisavtal som menar att det krävs just en halvering av utsläppen av växthusgaser till 2030 för att förhindra att vi överstiger 1,5-graders global uppvärmning.
  • Forskningsinstitutet RISE har gjort en beräkning över vilket klimatavtryck vi i snitt har idag.
  • På skalan som syns på förpackningar och hemsidor anges klimatavtryck både per kilo och per portion, eftersom vissa produkter utgör en hel måltid, medan andra inte gör det. För exempelvis pajer, soppor och andra enportionsrätter är det portionen som är vägledande, eftersom den utgör en hel måltid.

 

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!