Orkla klimatdeklarerar över 500 produkter för storkök

9 november, 2020

För att öka transparensen kring matens klimatpåverkan anges nu klimatavtrycket för över 500 produkter i Orkla FoodSolutions sortimentsdatabas, vilket motsvarar nästan hela sortimentet. Klimatavtrycket mäts i koldioxidekvivalenter per kilo för att underlätta jämförelser.

Beräkningen av klimatavtrycket innefattar hela kedjan från odling, djurhållning, framställning av råvaror, transport och förädling till färdig produkt. Beräkningarna baseras dels på det statliga forskningsinstitutet RISE klimatdatabas för livsmedel och data från producenter, dels på Orklas anläggningsspecifika processdata och branschdata för transporter.

Enligt Ellinor Persson, marknadschef på Orkla FoodSolutions, finns ett ökande intresse från restauranger för att minska klimatpåverkan från mat, både inom den privata och offentliga sektorn.

”Med denna satsning hoppas vi kunna underlätta för det. Vi vill inte komma med några pekpinnar, utan bara dela med oss av den kompetens och data vi har, eftersom kunskap är ett viktigt verktyg om man vill göra skillnad för klimatet. Jag hoppas att klimatavtrycket snart ska anses vara lika viktig och självklar information som näringsinnehållet”, säger hon.

Sedan tidigare har Orkla även klimatberäknat över 700 recept för restauranger och storhushåll. Förutom kilo koldioxidekvivalenter per portion anges också hur stor andel av en daglig klimatbudget som rätten motsvarar. På Orkla FoodSolutions hemsida finns även ett verktyg för att skapa klimatsmarta veckomenyer, där klimatavtrycket för varje maträtt framgår. Syftet med verktyget är att underlätta för planering av veckomenyer utifrån klimatpåverkan och att bidra med kunskap. I verktyget går det till exempel att byta ut recepten för att se hur det påverkar klimatavtrycket.

Fakta om klimatmärkningen av Orkla FoodSolutions sortiment:

• Klimatpåverkan räknas som utsläpp av växthusgaser och utrycks i koldioxidekvivalenter (CO2e).
• Beräkningen av klimatavtrycket innefattar hela kedjan från odling, djurhållning, framställning av råvaror, transport och förädling till färdig produkt.
• För att göra produkterna i storhushållssortimentet jämförbara med andra beräkningar, som i branschen till stor del baseras på RISE klimatdatabas, är emballagen ej medräknade. Detsamma gäller för klimatberäkningar av recept och menyer.
• Beräkningarna baseras dels på det statliga forskningsinstitutet RISE klimatdatabas för livsmedel och data från producenter, dels på Orklas anläggningsspecifika processdata och branschdata för transporter.

Läs mer om Orkla Foodsolutions klimatmärkning här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!