Orkla investerar i tångindustrin för en hållbar tillväxt

28 september, 2020

Orkla satsar på att utveckla tång som en ny industri för hållbar tillväxt och har etablerat företaget Orkla Ocean. Genom det nya företaget förvärvar Orkla ägarandelar i råvaruproducenten Arctic Seaweed AS.

”Nuvarande livsmedelsproduktionsmodeller har många utmaningar. Vi måste utnyttja havet i större utsträckning som livsmedelskälla och därmed minska den belastning vi sätter på resurserna på land. Norden har omfattande marina områden som kan användas för jordbruk, och allt tång behöver för att växa är solljus och havsvatten”, säger Ann-Beth Freuchen, Executive Vice President på Orkla.

Även om odling och skörd av tång för närvarande är en liten industri, används råvaran redan idag för en mängd olika tillämpningar utanför livsmedelsindustrin, som till exempel förpackningar och hygienprodukter.

”Vi ser att den här branschen har en stark tillväxtkapacitet under de kommande åren och att den potentiellt kan bidra till det gröna skiftet”, säger Ann-Beth Freuchen.

Orkla Ocean kommer att fungera som ett kunskapscentrum för utveckling och kommersialisering av tång på den europeiska marknaden.

”Tång ger våra skickliga gastronom- och produktutvecklare nya möjligheter. I Sverige ser vi också många framtida potentialer, även om det är ett långsiktigt arbete. Det är några år framåt innan vi kommer att se en omfattande användning av tång i våra produkter”, säger Cecilia Sajland, innovationsdirektör på Orkla Foods Sverige.

Orkla köper även 24,9 procent av aktierna i Arctic Seaweed, som har sitt huvudkontor i Flekkefjord, Norge, och produktionsanläggningar i Øygarden utanför Bergen. Företaget, som bildades 2016, har utvecklat och patenterat teknik som nu gradvis rullas ut till flera anläggningar längs Norges västkust. Arctic Seaweeds produktionsmodell kan lätt skalas upp för att möta den ökande efterfrågan.

”Vi vill vara med och utveckla hela produktionskedjan, varför vi också investerar i råvaror. Den här transaktionen stärker vår utveckling av tång som livsmedel och vi ser det som en investering med starkt långsiktig potential”, säger Ann-Beth Freuchen, som betonar att Orkla är öppen för ytterligare investeringar i tångbranschen.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!