Nästan hälften av bidragen vid World Beekeeping Awards i mitten av september fick dras tillbaka efter laboratorietestet. Foto: Alexandra De Paoli.

Omfattande honungsfusk i internationell tävling

24 september, 2019

Nära hälften av alla honungsbidrag i årets upplaga av tävlingen World Beekeeping Awards underkändes i den kemiska analysen och gick inte vidare till provsmakning.

I tävlingen deltog 173 olika sorters honung från hela världen och kontrollerna visade att hela 46 procent av bidragen underkändes på grund av antibiotikarester, tillsatt socker eller bristande kvalitet vid hanteringen. Bidragen analyseras först kemiskt, sedan smakmässigt och visuellt. Bland annat mäts honungens HMF-värde, som avslöjar om den har värmts upp för mycket eller lagrats för länge. För höga HMF-värden tyder på en undermålig kvalitet.

Antibiotika är inte tillåtet inom biodling i Europa men används i andra delar av världen för att behandla bakterieangrepp på bisamhällen.

En av förklaringarna till den höga andelen underkänd honung är att tävlingsreglerna har skärpts i år, som ett led i arbetet för att motverka honungsfusket på global nivå

Zofuz Knudsen från Danmark, som var en av tävlingsdomarna, blev chockad över resultaten, men säger att han ändå är hoppfull, eftersom över hälften av tävlingsbidragen var honung i världsklass.

Honung finns uppsatt på EU:s topplista över livsmedel som det fuskas mest med. Antingen säljs billig honung som dyr och med falskt ursprung, eller så drygar man ut honungen med socker.

HMF är en förkortning av Hydroxymethylfurfural, ett ämne som bildas i alla produkter som innehåller socker. Det är ett mått på honungskvalitet, har inget med honungsfusk att göra och är ofarligt för att äta. HMF-halten visar om honungen har hanterats varsamt (inte värmts för mycket eller för länge). Lagstiftad nivå är max 40 mg/kg, om inte honungen kommer från tropiska länder, där halten får vara upp till 80 mg/kg. En vanlig svensk honung brukar generellt ligga långt under 40 mg/kg.

”Svenska biodlare arbetar aktivt med att höja kvaliteten. Därför är det ofta säkrare att köpa svensk honung av bra kvalitet – då vet man att den kommer direkt från naturen utan några främmande ämnen som tillsatt socker och läkemedelsrester”, säger Lotta Fabricius Kristiansen, projektledare på Svenska Bin.