Det här är Livsmedelsnyheter.se

Livsmedelsnyheter.se är en sajt med dagliga nyheter från livsmedelsbranschen. Här speglar vi allt som händer i branschen och livsmedelsindustrins värdekedja.

Sajten är ett led i vidareutvecklingen av tidningen Svenska Livsmedel, utgiven av Trade Promotion Förlag AB, som även ger ut tidningen nord emballage, med en djup och bred förankring inom livsmedels- och förpackningsbranschen. Detta borgar för en allsidig och initierad skildring av branschen och dess utveckling. 

Tidningen Svenska Livsmedel har sedan 1998 påverkat och speglat branschen.

Livsmedelsnyheter.se är också en intressant marknadsföringskanal. En bannerannons på sajten får ett stort uppmärksamhetsvärde. Läs mer här!

Livsmedelsnyheter.se är ett snabbt sätt att få reda på vad som händer i branschen. Produktnyheter, företagsaffärer, nyanställningar, maskinnyheter och förpackningar är bara några exempel.

Ändå effektivare blir marknadsföringen om du bygger ett paket som omfattar annons i digitala tidningen Svenska Livsmedel och banners på Livsmedelnyheter.se och/eller i nyhetsbrevet som en gång i veckan når 14 000 mottagare.

Om du vill du komma i kontakt med

Teamet bakom Livsmedelsnyheter

Bo Wallteg

Chefredaktör

Telefon +46 42 20 71 66
Mobil +46 703 20 71 63

Carina Malm

Redaktör

Mobil +46 707 43 56 56


Lennart Wikström

Senior redaktör

Telefon +46 40–40 86 90


Hans Friedsam

Marknadschef

Telefon +46 42 29 80 33
Mobil +46 705 21 23 73

Binh Tan

Mediesäljare

Telefon +46 40–40 86 91


Christian Wallteg

Annonstraffic Livsmedelsnyheter.se

Telefon +46 42-28 01 82