Den svenska marknadsandelen för kött och ägg ökar, men när det gäller mejeriprodukter fortsätter trenden med sjunkande svensk marknadsandel. Foto: Urban Wigert

Ökad svensk marknadsandel för kött och ägg 2019

6 mars, 2020

Flera faktorer påverkade marknadsutvecklingen för animalieprodukter 2019, bland annat en fortsatt förändring av konsumenternas efterfrågan, den svaga svenska kronan, svinpest i Kina och kvardröjande effekter av torkan 2018. Det visar statistik från Jordbruksverket.

Under 2019 steg andelen svenska ägg till 97,5 procent, vilket är en ökning med närmare fem procent jämfört med året innan och den högsta nivån sedan slutet av 1990-talet. För kött totalt steg den svenska marknadsandelen till 68 procent, vilket kan jämföras med 99 procent 1994 och bottennivån på 61 procent 2013. Den svenska marknadsandelen för mejeriprodukter hamnar på 70,4 procent, vilket är en minskning jämfört med 2018 och även en fortsättning på en långvarig trend med sjunkande svensk marknadsandel i mejerisektorn.

Sammantaget minskade förbrukningen av kött 2019 med 2,3 procent eller 2,0 kg till 81,9 kg/capita, vilket är i nivå med förbrukningen 2004. Minskningen var störst för griskött och förbrukningen ligger nu på samma nivå som mitten av 1980-talet, medan förbrukningen av matfågel ökade.

”Konsumenterna fortsätter att reagera på rön om matproduktionens påverkan på klimat och miljö och vi är måna om vår hälsa. Djuretik är viktigt för många konsumenter. Men vi är också pigga på att testa mat som är trendig. Just nu är det hett med vego och det finns konsumenter som därför väljer att byta ut animalieprodukter mot växtbaserat. Den här gruppen kan också återgå till tidigare kostvanor, eller haka på någon ny mattrend. Konsumentundersökningar pekar på fortsatt intresse för både vegetarisk och svensk mat”, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket.

Produktionen av nötkött är idag nästan lika stor som 1995, dock med ett skifte från färre mjölkrasdjur till fler djur av köttras. Räknat i vikt har en ökad produktion av matfågel vägt upp för de minskningar som skett för griskött och idag är produktionen av de fyra största köttslagen totalt ungefär lika stor som 1995.

Vi åt något mindre ägg under 2019 men förbrukningen har ändå ökat stadigt under flera decennier. För mejeriprodukter varierade utvecklingen, vi konsumerade lite mer ost och smör men mindre mjölk och yoghurt.

Källa: Jordbruksverket

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!