Ökad produktion av ekologisk mjölk 2018

26 augusti, 2019

Under 2018 ökade invägningen av ekologisk mjölk med 50 800 ton jämfört med 2017, vilket motsvarar en ökning med 12 procent. Det visar Jordbruksverkets statistik över den ekologiska animalieproduktionen 2018.

Invägningen av ekologisk mjölk ökade med 12 procent både under 2017 och 2018, vilket beror på att antalet ekologiska mjölkkor ökade. 2018 var 17 procent av den totala mjölkproduktionen ekologisk. Invägningen var oförändrad under första halvåret 2019, medan produktionen av syrade produkter, grädde och ost minskade.

Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur ökade med 13 procent och uppgick till 21 800 ton eller 16 procent av den totala nötdjursslakten i Sverige. Även slakten av ekologiskt hållna får, lamm och grisar ökade. 21 procent av de får och lamm som slaktades samt två procent av grisarna var ekologiskt hållna.

2016 ökade produktionen av ekologiska slaktkycklingar kraftigt. Ökningen fortsatte 2017 för att sedan minska med 27 procent 2018. Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är dock liten i omfattning och står för knappt 1 procent av Sveriges totala kycklingproduktion.

Produktionen av ekologiska ägg var i stort sett oförändrad 2018 jämfört med 2017. En ökad produktion av konventionellt producerade ägg medförde dock att andelen ekologiskt producerade ägg minskade något, till knappt 17 procent.

Läs mer i Ekologisk animalieproduktion 2018 

I Jordbruksverkets statistikdatabas finns tidsserier över den ekologiska produktionen

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!