Spannmål var en av de jordbruksvaror som Sverige exporterade mer av under 2020, jämfört med året innan. Foto: Lantmännen/Erik Pettersson

Ökad export av livsmedel och jordbruksvaror under 2020

6 april, 2021

Handelsunderskottet för jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) uppgick till 55 miljarder kronor 2020, vilket är en minskning med 5 miljarder kronor eller 8 procent jämfört med 2019. Det rapporterar Jordbruksverket, som ser Coronapandemins påverkan på främst importen som en trolig bidragande faktor till det minskade underskottet.

Exporten av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) uppgick 2020 till 58 miljarder kronor vilket är en ökning med 3 miljarder kronor eller 6 procent. Det är främst värdet av exporten av spannmål, diverse livsmedel (till exempel soppor, matfett, färdigmat och halvfabrikat) samt tobak och tobaksvaror som har ökat.

Importen uppgick till 113 miljarder kronor. Det innebär en minskning med 1 miljard kronor eller 1 procent jämfört med 2019. Siffrorna exkluderar fisk. Det är främst värdet av kött och spannmål som minskat.

De viktigaste marknaderna 2020 för export av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) var Norge, Danmark och Finland som står för 47 procent av det totala värdet av den svenska exporten. Exporten till:

• Norge ökade med närmare 1,6 miljarder kronor eller 15 procent, främst beroende på ökningar för tobak och tobaksvaror, diverse livsmedel, kaffe, spannmål, drycker, djurfoder samt mjölk och mejeriprodukter
• Danmark ökade med 310 miljoner kronor eller 4 procent, främst beroende på ökningar för spannmål, frukt och grönsaker, tobak och tobaksvaror, djurfoder och kaffe
• Finland minskade med 60 miljoner kronor eller 1 procent, främst beroende på minskningar för frukt och grönsaker, kaffe samt kött.

Mer information finns här

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!