Försäljningen av ekomat har ökat under corona-krisen, det gäller framför allt ekologiska ägg. Foto: Sara Ängfors/Krav

Ökad efterfrågan på svensk ekomat under corona-krisen

26 maj, 2020

Mitt i corona-krisen vänder sig fler konsumenter till ekobönderna för att handla mat. Framför allt upplever de Krav-bönder som producenter ägg och nötkött en ökad efterfrågan på sina råvaror, enligt en ny Sifo-undersökning.

”I början av krisen märkte vi att kunder hamstrade ägg, nu har det planat ut och kvar står vi med många fler kunder. Och det kommer nya hela tiden”, säger ekobonden Jenny Granefelt på Jussö gård, som framför allt säljer Krav-märkta ägg, men också potatis i sin gårdsbutik och på Reko-ringar i Värnamo och Gislaved.

Jenny Granefelt är en av cirka 5 000 ekobönder som producerar ekologisk mat i Sverige. I Sifo-undersökningen fick 500 av dessa svara på frågan: “Än så länge, hur påverkar corona-krisen ditt företags försäljning av råvaror och förädlade produkter?”.

11 procent av de ekobönder som deltog i undersökningen upplever en starkt positiv eller positiv påverkan på försäljningen. Ägg- och nötköttsproducenterna utmärker sig, där upplever 45 procent respektive 15 procent en positiv påverkan (baserat på 11 äggproducenter och 280 nötköttsproducenter).

”Det här visar att medborgare sluter sig samman i krisen och efterfrågar så lokal och hållbar mat som möjligt, och då är ekologiskt och Krav-märkt förstahandsvalet för många. När man börjar köpa kvalitetsmat och utvecklar en relation till sina lokala bönder så tror jag att man kommer att fortsätta med det, även efter krisen”, säger Sofia Sollén Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Samtidigt som ekomaten efterfrågas, sjunker mjölkpriserna i Europa på grund av överskott i krisens spår. Sifo-undersökningen visar också att ekobönder med växthusodling, liksom frukt- och bärodling, upplever en minskad lönsamhet, trots att försäljningen faktiskt inte har minskat. 40 procent av lantbrukarna med växthusodling och 30 procent av frukt- och bärodlarna upplever en minskad lönsamhet (baserat på 10 producenter med växthusodling och 10 med frukt- och bärodling).

”Vi tror att detta beror på att ekologisk och Krav-märkt mjölk, frukt och grönsaker påverkas av att offentliga kök och privata restauranger minskar i försäljning. Dessutom ser vi en stor oro för tillgången på arbetskraft. Nu mer än någonsin är det viktigt att fråga efter svenskodlad, ekologisk och Krav-märkt mat i butik, kanske särskilt grönsaker och mejeriprodukter”, säger Sofia Sollén Norrlin.

Sifo-undersökningen utfördes på uppdrag av Ekologiska Lantbrukarna och Organic Sweden 1-7 april 2020 och är del av den kommande, årliga Ekolantbruksbaromentern som släpps i juni.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!