Över 90 procent av de dagligvaror som Orkla säljer i Sverige är svenskproducerade. Foto: Orkla

Efterfrågan på lokalproducerat ökar under pandemin

12 januari, 2021

Mer än en tredjedel av svenskarna, 35 procent, har fått ett ökat intresse för att köpa lokalt producerade produkter i jämförelse med före utbrottet av coronapandemin. Det visar Orklas Hållbarhetsbarometer, som kartlägger svenskarnas syn på hållbart vardagsliv.

”Svenskarna har i och med pandemin upptäckt vikten av både lokal livsmedelsproduktion och annan dagligvaruproduktion i Sverige. Beteendeutvecklingen är påtaglig”, säger Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör på Orkla Sverige.

Köpvanorna har också förändrats på andra sätt i och med den pågående pandemin, med fler som jobbar hemma och mer tid för hem och familj.

”Vi ser att frysta färdigrätter skjuter i höjden, framförallt växtbaserade alternativ. Svenskarna handlar även hygienprodukter i betydligt större utsträckning och vi ser att hemmamyset gör att vi äter mer chips i tv-soffan, säger Cecilia Gannedahl.

Undersökningen har även tittat på eventuellt förändrade beteenden inom andra områden, som synen på klimatförändringarna, miljöpåverkan från produkter och köttkonsumtion, men där går det inte att se några större förändringar i beteende.

”Beteendeförändringar tar oftast tid och sker över lång tid. Därför är det extra anmärkningsvärt att se en sådan förändring kopplat till vikten av lokalproducerade varor. Vi kan inte se varför i undersökningen, men en teori är att vårens speciella situation där vår sårbarhet blev uppenbar har haft en bidragande orsak”, säger Cecilia Gannedahl.

Frågan som ställts är: Har coronasituationen förändrat dina uppfattningar när det gäller hållbarhetsfrågor?

  • Intresse för att köpa lokalt producerade produkter: 35 % ökat, 57 % oförändrat, 6 % minskat
  • Oro för klimatförändringar: 23 % ökat intresse, 66 % oförändrat, 8 % minskat
  • Medvetenhet om miljöpåverkan från de produkter som jag köper: 21 % ökat intresse, 69 % oförändrat, 7 % minskat
  • Intresse för att köpa köttprodukter: 12 % ökat, 75 % oförändrat, 7 % minskat
  • Vilja att köpa mat i plastförpackningar: 20 % ökat intresse, 69 % oförändrat, 8 % minskat
  • Vilja att köpa växtbaserad mat: 16 % ökat intresse, 73 % oförändrat, 6 % minskat

Orklas Hållbarhetsbarometer kartlägger svenskarnas syn på hållbart vardagsliv och har genomförts för andra året i rad. Hållbarhetsbarometern bygger på en webbaserad kvantitativ studie, som genomfördes av Ipsos under oktober 2020. Underlaget består av 1 000 svenska respondenter som motsvarar ett representativt urval med hänsyn till kön, ålder och region. Samtliga respondenter över 18 år. Samma undersökning har även genomförts i Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!