Oatly redovisar klimatavtrycket på samtliga produkter

22 mars, 2019

Oatly börjar redovisa produkternas klimatavtryck på förpackningarna – från åkern till butik. Nu uppmanas andra livsmedelsföretag att följa efter.

Från och med slutet av mars finns de första Oatly-förpackningarna med värden för klimatavtryck ute i svenska butiker. Samtidigt får förpackningarna i Storbritannien, Finland, Tyskland och Nederländerna märkningen och längre fram kommer även produkter i övriga Europa samt USA och Kina att märkas med hur stor klimatpåverkan det har inneburit att producera och transportera dem till respektive land. Mängden CO2e kommer att tryckas vid innehållsförteckningen på baksidan och i vissa fall även i en liten bubbla på framsidan. Värdena redovisas dessutom löpande på oatly.com.

Beräkningarna är gjorda av en oberoende tredje part, CarbonCloud, och täcker in produktens resa, hela vägen från åkern till butik. Värdena inkluderar alltså även förpackningar och transporter och anges i koldioxidekvivalenter (CO2e).

”Vi vill att det blir obligatoriskt att redovisa CO2e på livsmedel, på samma sätt som vi deklarerar näringsinnehåll. Vi tycker det är självklart att man på ett enkelt sätt ska kunna se vad ett livsmedel har för avtryck på klimatet. Förhoppningen är att konsumenter ska efterfråga denna transparens från fler aktörer och att livsmedelsbranschen överlag ska bli intresserad av att visa sina siffror”, säger Carina Tollmar, hållbarhetschef på Oatly.

CarbonCloud är en svenskt foodtech-startup grundat av ett antal Chalmers-forskare med sammanlagt över 30 års forskning inom området mat och klimat. Företaget arbetar med att hjälpa matproducenter att förstå och kommunicera klimatpåverkan från sina produkter med hjälp av en datamodell för klimatberäkningar.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!