SLU-forskaren Åsa Grimberg (andra fr v) synar en favabönplanta. Foto: Per Snell/SLU

Nytt projekt ska öka odlingen av svenska favabönor

27 mars, 2019

Svenskodlade åkerbönor kan bli framtidens mat. Det tror Åsa Grimberg, SLU-forskare och koordinator för ett nystartat projekt inom ramen för SLU Grogrund.

Åkerbönan är i Sverige även känd som bondböna, medan favaböna är ett vanligt namn på andra håll i världen. Namnet bondböna avser oftast de sorter som odlas i trädgårdsland och som har lite större frön. Inom jordbruket odlas i stället sorter med mindre frön som lämpar sig för maskinsådd.

”Projektet syftar till att via växtförädling möjliggöra svensk produktion av den proteinrika favabönan för framtidens behov. Vi kommer att via forskning och förädling hantera en del av de utmaningar som finns med åkerböna som gröda för att långsiktigt kunna ta fram nya sorter bättre anpassade för svenska förhållanden och användningsområden, säger Åsa Grimberg.

”Visionen är att vi i Sverige ska kunna möta behovet av effektiv och närodlad produktion av högkvalitativa proteingrödor och därmed minska vårt beroende av importerad råvara för både foder och livsmedel. Det finns ett stort intresse för åkerbönans framtida potential inom den svenska inhemska livsmedelsförsörjningen.”

Åkerböna är en baljväxt med hög proteinhalt som har odlats i Sverige under tusentals år, men idag endast på, som mest tre procent av åkerarealen i vissa delar av landet, och främst för foderproduktion. I många andra länder, bland annat i Mellanöstern, är favabönan en viktig gröda för matproduktion.

Professor Eva Johansson, programchef för SLU Grogrund, ser många argument för ett förädlingsprogram i Sverige, istället för import av sorter från andra länder:

”Våra odlingsbetingelser, till exempel när det gäller dagsljuslängd och temperatur, finns inte på så många andra platser i världen, därför behöver vi grödor som är anpassade efter just den här platsen på jordklotet. Argument för att satsa på svenskodlat och vegetabiliskt protein hänger också samman med det svenska jordbrukets höga krav vad gäller miljöhänsyn och att det är klimatsmart. Samtidigt finns en ökad efterfrågan från konsumenterna på produkter baserade på närproducerat vegetabiliskt protein. Ett annat argument för att odla och äta svenska åkerbönor är att nya sorter av åkerböna bättre anpassade för livsmedelsprodukter kommer ge ett ökat ekonomiskt värde för lantbrukaren.”

Projektet genomförs i samverkan mellan SLU-forskare och Lantmännen Lantbruk, Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter samt Lyckeby Starch AB.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!