Foto: Germund Sellgren

Nytt initiativ ska minska övergödningen av Östersjön

15 september, 2020

Nu drar WWF igång Baltic Stewardship Initiative – ett internationellt nätverk som ska få livsmedelskedjans aktörer att öka cirkuleringen och minimera läckaget av växtnäring. Målet är att minska övergödningen i vattendrag, sjöar och i Östersjön. Bakom initiativet står WWF, Lantmännen och LRF med finansiering av Jordbruksverket via landsbygdsprogrammet.

Enligt en ny rapport är livsmedelskedjan i Östersjöregionen fortfarande för linjär och långt ifrån läckagefri. En stor andel av de växtnäringsämnen som tillförs livsmedelssystemet nyttjas inte optimalt.

”Idag bidrar livsmedelsbranschen tyvärr stort till övergödningen av Östersjön. Med Baltic Stewardship Initiative vill vi tillsammans med lantbrukare, matproducenter och handel hitta lösningar som inte bara är miljömässigt hållbara utan också är ekonomiskt bärkraftiga. På så sätt kan branschen utvecklas samtidigt som den bidrar till målet om ett levande Östersjön”, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

De företag och organisationer som går med i nätverket ska, utöver att aktivt arbeta med initiativets frågor i sin egen verksamhet, tillsammans gå i bräschen för en mer östersjövänlig och cirkulär lantbruks- och livsmedelsindustri. De ska både sprida fungerande lösningar och ta nya grepp, driva på politiker att skapa incitament för gröna investeringar och arbeta för att öka kunskapen längs kedjan, från lantbrukare till konsument. Eftersom hela kedjan är med är förhoppningen att det på sikt skapar nya affärsmöjligheter och sätt att samverka inom branschen.

”Lantmännen har affärer runt hela Östersjön och det är därför naturligt för oss att engagera oss i frågan. Vi vill ytterligare stärka hållbarhetsarbetet i kedjan från jord till bord. En mer cirkulär och samtidigt ekonomiskt konkurrenskraftig modell för att förse grödorna med växtnäring är central i utvecklingen av framtidens livsmedelsproduktion och jordbruk”, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Redan före den officiella lanseringen har ett tjugotal aktörer från olika delar av livsmedelskedjan anslutit sig till Baltic Stewardship Initiative.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!