Max grundare och huvudägare Curt Bergfors instiftar det globala matpriset ”The Food Planet Prize”.

Nytt globalt livsmedelspris ska belöna hållbara matsystem

26 februari, 2020

Stiftelsen The Curt Bergfors Foundation har instiftat det globala livsmedelspriset The Food Planet Prize, som årligen kommer att dela ut två priser på vardera 1 miljon dollar. Det ena priset tilldelas en befintlig lösning för ett hållbart matsystem som kan skalas upp globalt. Det andra tilldelas ett nytänkande initiativ, som kan bidra till att reformera vår livsmedelsförsörjning i grunden.

”Det här är utmaningar som vi alla behöver ta oss an. Vår matplanet är trasig. Vi är alla en del av problemet och vi måste alla försöka bli en del av lösningen. Jag vill bidra genom stiftelsen och The Food Planet Prize”, säger Curt Bergfors i ett uttalande i samband med utlysningen av det nya priset.

Nomineringarna kommer att utvärderas av en internationell jury bestående av ledande forskare, beslutsfattare och entreprenörer under ordförandeskap av professor Johan Rockström, Potsdam Institute for Climate Impact Research, och Line Gordon, chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

”Det är inte allmänt känt hur stor påverkan vår mat har på klimat, miljö och biologisk mångfald. Vi behöver en revolution i livsmedelssystemet annars riskerar vi att destabilisera hela vår planet. Det nya priset är utformat för att hitta lösningarna som kan klara dessa utmaningar”, säger Johan Rockström.

Målet är att priset ska hjälpa till att hitta hållbara lösningar som kan skalas upp snabbt, säger Line Gordon:

”Det är fullt möjligt att producera hälsosam mat för 10 miljarder människor, samtidigt som vi värnar om klimatet och en livskraftig biosfär, men inte som vi gör det idag.”

Stiftelsen The Curt Bergfors Foundation bildades i augusti 2019 med syfte att förnya vår livsmedelsförsörjning så att den blir långsiktigt hållbar. Stiftelsen har kapitaliserats med medel från Bergfors privata förmögenhet, per idag med 500 miljoner kronor, och kan komma att tillföras ytterligare medel upp till en miljard kronor.

Utöver satsningen på The Food Planet Prize kommer stiftelsen att finansiera en professur med inriktning mot hållbara livsmedelssystem. Avsikten är att professuren ska inrättas vid Stockholms universitet med verksamheten förlagd till Stockholm Resilience Centre.

Den första prisutdelningen kommer att ske hösten 2020. Nominering till Food Planet Prize kan göras här.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!