Nya rekommendationer för specialkost till skolor

14 februari, 2020

Branschföreningen Kost och Näring har tagit fram nya nationella rekommendationer för specialkost till landets förskolor och skolor. Astma- och Allergiförbundet välkomnar rekommendationerna och hoppas att de bidrar till en mer jämlik tillgång till specialkost – över hela landet.

Under senare tid har efterfrågan på olika former av specialkost i förskolan och skolan ökat, vilket lett till ökade kostnader för landets kommuner. I och med de nya rekommendationerna står det nu klart att det i första hand är barn och ungdomar med medicinsk grund som ska erbjudas specialkost – och att det medicinska behovet ska styrkas med ett läkarintyg.

”Astma- och Allergiförbundet tycker att det är bra att samhället tar tag i frågan om specialkost och att det nu är samma rekommendationer som gäller i hela landet. Det är också rimligt att det behövs en vårdkontakt och att läkarintygen bygger på medicinska behov”, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare vid Astma- och Allergiförbundet.

Ett problem som återstår är att det ofta kan ta lång tid för barn och ungdomar att få påbörja en allergiutredning, att få rätt diagnos och till slut ett läkarintyg. Det är något som skolor och förskolor behöver ta hänsyn till genom att exempelvis erbjuda eleverna den specialkost de efterfrågar under pågående utredning, anser Astma- och Allergiförbundet.

Dessutom behöver personal som hanterar måltider på skolan ha grundläggande kunskaper om allergi, överkänslighet och intolerans mot mat, något som förbundet uppmanar kommunerna att se över.

Läs om de nya nationella rekommendationerna