Nya regler om ekologiska produkter skjuts upp ett år

17 december, 2020

Den pågående pandemin har gjort det svårt för den ekologiska sektorn att hinna ställa om. Nya regler om ekologiska produkter börjar därför gälla från 2022, och inte som ursprungligen tänkt från 1 januari 2021.

Nytt datum för tillämpning av den nya förordningen om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (2018/848) blir den 1 januari 2022.

De grundläggande principerna för ekologisk produktion har inte ändrats. En stor del av förordningen rör produktionsregler i primärproduktionen och faller under Jordbruksverkets ansvarsområde.

För livsmedelsföretagare i förädlingsledet är bland annat följande nytt:

  • Listan över icke-ekologiska ingredienser som får användas har kortats betydligt.
  • Möjligheten att söka dispens för icke-ekologiska ingredienser minskas till 18 månader istället för som nu fyra år.
  • De som enbart säljer färdigförpackade ekologiska livsmedel direkt till konsument behöver inte vara anmälda till ett kontrollorgan.

Mera detaljerade tillämpningsregler är under utarbetande och beräknas vara klara under första delen av år 2021. Det är EU-kommissionen som tillsammans med medlemsländerna arbetar fram tillämpningsreglerna. Jordbruksverket och Livsmedelsverket deltar i förhandlingarna på uppdrag av Regeringen.

I Sverige kontrolleras ekologisk produktion, förädling och import av livsmedel av sex privata kontrollorgan.

Mer information för företag om ekologisk mat finns här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!