EU har infört gränsvärden för kadmium i nötter i den nya förordningen 2021/1323

Nya och sänkta gränsvärden för bly, kadmium och mykotoxiner

10 september, 2021

EU har sänkt gränsvärdena för bly, kadmium och mjöldryga i spannmål samt mjöldrygealkaloider i livsmedel. De nya gränsvärdena omfattar ett stort antal livsmedel och ska tillämpas under 2021 och 2022.

Gränsvärdena har förhandlats fram mellan EU-kommissionen och medlemsländerna för att skydda folkhälsan och för att underlätta handel med livsmedel eftersom samma regler gäller för alla medlemsstater. Sammanställningar har visat att vissa befolkningsgrupper får i sig högre nivåer av dessa ämnen än vad som är lämpligt på lång sikt. Därför behöver gränsvärdena sänkas.

”Det är positivt att gränsvärdena skärps, det bidrar till att minska mängden hälsoskadliga ämnen i maten. Det är viktigt att företagare anpassar produktionen och sina kvalitetskrav på råvaror på leverantörer till de nya gränsvärdena”, säger Petra Bergkvist, statsinspektör på Livsmedelsverket.

För bly sänks gränsvärdet i olika kategorier av barnmat som är spannmålsbaserade det vill säga gröt, välling och drycker. Detta gäller även för inälvsmat från nöt, svin och får. Gränsvärden för bly tillkommer för bland annat kryddor.

För kadmium sänks gränsvärdet för bland annat citrusfrukter, ris och rågkärnor. Nötter, quinoa, durumvete och oljeväxtfrön är exempel på kategorier som inte tidigare haft gränsvärden men som nu får det. Gränsvärdena för kadmium har också blivit mer specifika för olika arter av frukt och grönsaker.

Gränsvärdet för bly och kadmium sänks även i vin och drycker av vin, exempelvis cider, från och med 2022 års skörd.

Mjöldryga är en skadesvamp som kan växa på spannmål under odlingen. Mjöldrygealkaloider är mögelgifter som kan bildas av denna skadesvamp. Gränsvärden för mjöldrygealkaloider i bland annat kvarnprodukter av vete, havre och råg samt i barnmat har införts genom en ny förordning, där även gränsvärdet för mjöldryga i obearbetad spannmål har sänkts.

Förordning om bly
Förordning om kadmium
Förordning om mjöldryga och mjöldrygealkaloider

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!