Ny undersökning: Intresset för växtbaserad skolmat ökar

25 februari, 2020

Tre av fyra svenska kommuner, 75 procent, bedömer att elevernas intresse för att äta vegetarisk mat har ökat under de senaste tre åren. Många skolor har under denna period också börjat servera ett vegetariskt alternativ varje dag. Det visar en ny undersökning från Orkla Sverige.

I 60 procent av kommunerna serveras enbart växtbaserade rätter minst en dag i veckan. Miljöskäl är den vanligaste anledningen till att servera vegetarisk mat i skolan, vilket 86 procent av kommunerna svarar. Många kommuner uppger även hälsoskäl och flera nämner ekonomiska anledningar.

Ett sätt att få eleverna att i högre utsträckning välja växtbaserad mat är att utbilda skolkockarna och måltidspersonalen, vilket 85 procent av kommunerna gjort under det senaste året. Vissa skolor jobbar även med så kallad ”nudging”, exempelvis genom att erbjuda det vegetariska alternativet först i serveringsdiskarna.

”Resultaten i undersökningen tyder på att eleverna behöver bli inspirerade att äta mer växtbaserat, och när det erbjuds äter de gärna. Därför är det viktigt att kommunerna visar att växtbaserat är normen – vi kan inte vänta på att eleverna själva ska kräva det”, säger Sofie Ek, kommunikationschef på Orkla Sverige.

Sju av tio svenska kommuner har en fastställd måltidspolicy för sina skolmåltider som tar hänsyn till måltidens klimatpåverkan. Utöver menyplanering använder många kommuner även upphandlingen av livsmedel som ett verktyg för att minska måltidernas klimatpåverkan. 83 procent av kommunerna försöker genom upphandlingen öka andelen växtbaserad mat som kan serveras i skolrestaurangen. 92 procent försöker upphandla säsongsanpassade råvaror och 87 procent försöker även upphandla på ett sätt som minimerar matsvinnet.

”Kommunerna gör ett fantastiskt jobb med att minska sin klimatpåverkan. Att följa Livsmedelsverkets rekommendationer och köpa säsongsbaserade råvaror och att minimera matsvinnet är två viktiga aspekter i att minska skolmåltidernas klimatavtryck. Samtidigt får vi inte glömma att den största effekten uppnås genom att skifta till mer växtbaserad kost, vilket även Livsmedelsverket rekommenderar”, säger Sofie Ek.

Undersökningen genomfördes av Orkla Sverige genom en webb-baserad enkät den 10-17 februari 2020. Den besvarades av kostchefer eller motsvarande i 119 av Sveriges kommuner, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 41 procent.

Kommunernas bästa tips – så får ni mer växtbaserat i skolan

  • Involvera eleverna och laga deras vegetariska favoriträtter oftare.
  • Servera det vegetariska först, så att det är det första eleverna ser i serveringsdiskarna.
  • Avdramatisera att maten är vegetarisk genom att döpa rätten till något.
  • Växtbaserad mat har ofta fantastiska färger – gör maten färgsprakande!
  • För dialog med skolledare, pedagoger, elever och deras föräldrar och låt dem komma med tips och idéer.
  • Låt eleverna testlaga växtbaserade rätter och sedan bjuda sina klasskompisar på.

Relaterade