Caroline Andersson, tomatodlare utanför Höganäs. Fotograf: Sydgrönt

Ny satsning ska bidra till mer mat och fler jobb i Sverige

1 april, 2019

Projektet Mer mat – fler jobb är ett samarbete mellan Livsmedelsföretagen, LRF och Arbetsförmedlingen som ska bidra till ökad livsmedelsproduktion i Sverige.

Efter decennier av tillbakagång finns nu tendenser till att självförsörjningsgraden i Sverige ska öka. Det EU-finansierade projektet Mer mat – fler jobb hoppas kunna bidra till lösningen, berättar Anders Källström, VD på LRF som är projektägare.

”Jag tror på projektet eftersom det svarar på företagens vilja att utvecklas och växa. Bönderna, livsmedelsindustrin och Arbetsförmedlingen har nyckelroller både nu och i framtiden. I projektet finns också en möjlighet för företagen att göra en insats genom att öppna dörren för nya duktiga medarbetare, till exempel nyanlända. Dessutom ökar efterfrågan på svensk mat, så jag tror att det här projektet ligger helt rätt i tiden”, säger Anders Källström.

Metoden för att nå målet om ökad matproduktion är att erbjuda designade insatser till företag som producerar livsmedel, som jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag. De huvudsakliga aktiviteterna är så kallad företagsanalys, kompetensutveckling av företagare och medarbetare samt hjälp med rekrytering av ny personal.

Livsmedelsföretagen är samverkanspartner i projektet.

”När vi pratar med våra medlemsföretag blir det väldigt uppenbart att ett av de största problemen är kompetensförsörjningen. Efterfrågan på svenska livsmedel är stor och växande, men bristen på kompetent arbetskraft gör att företagen inte kan utöka”, säger Björn Hellman, VD i Livsmedelsföretagen.

LRF: projektchef Anders Johannesson instämmer:

”Sveriges jordbruk, trädgårdsföretag och livsmedelsindustrier är ivriga att utvecklas och växa, men det finns inte nog med arbetskraft tillgängligt. Så projektet svarar på reella behov.”

En av de livsmedelsproducenter som har nappat på Mer mat – fler jobbs erbjudande är Caroline Andersson, tomatodlare utanför Höganäs i Skåne. Hon producerar i dag ungefär 250 ton tomater per år, men vill växla upp ytterligare.

”Mitt företag befinner sig i ett läge där vi behöver göra en nystart. Jag tycker att det låter intressant att gå ledarutbildning och låta kompetensutveckla min personal. Jag behöver också rekrytera flera nya medarbetare, till exempel en alltiallo och en lagledare. Jag hoppas att projektet ska kunna ge mig de pusselbitar som jag saknar för att kunna gå framåt”, säger Caroline Andersson.

Målen för projektet är satta på tre års sikt och innebär att:
•1000 företag inom livsmedelsproduktionen, från primär- till förädlingsled, ska gå igenom företagsanalys
•2300 personer inom primärproduktion och förädling ska gå igenom kompetens- och ledarutveckling
•300 personer inom livsmedelsindustrin ska få sina kunskaper validerade
•10 företag ska gå igenom innovationsanalys
•600 företag ska coachas
•2000 personer ska få hjälp att matchas med rätt arbetsgivare

Läs mer om projektet Mer mat – fler jobb.

Relaterade