Fisket av nordhavsräka i Västerhavet bedöms kunna öka, enligt SLU:s årliga översikt.

Ny rapport: Så mår fisk och skaldjur i svenska vatten

5 februari, 2020

Statusen för torsk i Kattegatt och östra Östersjön och för hälleflundra i Västerhavet är så dålig att arterna inte bör fiskas alls. Utvecklingen är mer positiv för makrill, långa och nordhavsräka. Det visar SLU:s årliga översikt ”Fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten”, som görs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. 

Rapporten beskriver trenderna för de kommersiellt mest intressanta bestånden av fisk och skaldjur i havet och de fyra stora sjöarna: Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. I år beskrivs 50 arter fördelade på ett hundratal olika bestånd eller områden.

”Nordhavsräka i Västerhavet, makrill i Nordsjön och braxen i flera stora sjöar har haft en positiv beståndsutveckling och där bedömer vi att fisket kan ökas. Glädjande är också att siklöjan i Vättern och Mälaren börjat återhämta sig så pass att de skulle klara ett något högre fisketryck”, säger Eddie Von Wachenfeldt, miljöanalysspecialist vid institutionen för akvatiska resurser och vetenskaplig redaktör för rapporten.

Betydligt värre är situationen för torsken i östra Östersjön och Kattegatt där ICES ger rådet att torskfisket ska stoppas helt 2020. Även för torsken i västra Östersjön samt i Skagerrak och Nordsjön vill ICES se kraftigt sänkta kvoter, med 43-54 respektive 51 procent.

”Torsken mår dåligt och det syns både i minskad tillväxt och hög naturlig dödlighet. I östra Östersjön så finns en koppling till förändringar i ekosystemet där dåliga syreförhållanden, dålig tillgång till byten och parasitangrepp påverkar, men det är inte helt klarlagt hur allt samverkar”, säger Eddie Von Wachenfeldt.

Även fångsterna av gråsej, havskräfta, kummel, rödspätta och rödtunga bör minskas i Västerhavet.

När det gäller gös och gädda, som bland annat är populära arter för fritidsfisket längs kusten, anser experterna vid SLU att fångsterna bör minskas i Egentliga Östersjön och helst inte öka i de stora sjöarna.

Rapporten bygger på data insamlade från yrkes- och fritidsfisket samt på omfattande övervakning av fiskbestånden och analyser av nationella och internationella forskare.

Ladda ner rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!