Nya laboratorietester visar att matförpackningar av papper, som muggar och sugrör, kan innehålla cancerframkallande ämnen från tryckfärg. Foto: Dreamstime

Ny rapport om kemikalier i matförpackningar av papper

27 september, 2019

Matförpackningar av papper, som kaffekoppar och sugrör, kan innehålla cancerframkallande kemikalier från tryckfärg. Det visar nya laboratorietester.

Papper är det näst vanligaste förpackningsmaterial för livsmedel, efter plast. Ändå saknas EU-regler för pappers- och kartongförpackningar som kommer i kontakt med livsmedel. Det oroar den europeiska konsumentorganisationen BEUCC, med tanke på EU-förbudet mot engångsartiklar i plast som träder i kraft 2021.

BEUCC:s medlemsorganisationer i fyra länder har låtit analysera 76 produkter av papper och kartong med tryck, bland annat kaffekoppar, sugrör, servetter och förpackningar. Rapporten visar att mer än var sjätte produkt innehöll primära aromatiska aminer, PAA, av vilka några misstänks orsaka cancer. Nio produkter innehåll halter som överskred gränsen enligt EU:s plastdirektiv.

I stort sett alla produkter innehöll UV-filter och vissa av dessa misstänks vara cancerframkallande eller hormonstörande. Ytterligare analyser visade att UV-filtren i sex produkter, bland annat en russinkartong riktad till barn, migrerade i livsmedel i högre grad än vad som rekommenderas i Schweiz (som har nationella rekommendationer för detta). Merparten av de substanser som migrerar till livsmedel har inte utvärderats av Efsa.

Monique Goyens, generaldirektör i BEUCC, säger i ett pressmeddelande:

”Dessa nya tester är ytterligare ett bevis på att pappersförpackningar inte är så oskyldiga som de verkar. För att skydda konsumenternas hälsa behöver EU ta fram strikta regler som är mer än en papperstiger. Det är oroväckande att papper, som är det näst mest använda förpackningsmaterialet till mat efter plast, används i kontakt med vår mat utan ett skyddsnät. Med det ambitiösa förbudet mot engångsartiklar i plast runt hörnet, måste EU försäkra att alternativen, som livsmedelsförpackningar i papper och kartong, är säkra för konsumenterna.

Ladda ner rapporten här

Relaterade