Märkningen Testfakta Bio-based ska få fler att välja biobaserade produkter.

Ny miljömärkning ska få fler att välja biobaserade produkter

11 mars, 2019

Testfakta Bio-based är en ny miljömärkning som ska få fler konsumenter att välja biobaserade alternativ. Målet är ett fossilfritt samhälle.

Testfakta Bio-based är en ny miljöcertifiering, som ska underlätta för konsumenter att välja produkter tillverkade av en hög andel förnybara råvaror och på sikt bidra till att fler biobaserade alternativ utvecklas.

Certifieringen baseras bland annat på resultaten från en teknisk analys av produktens kolbaserade innehåll, där material från förnybara respektive fossila källor kvantifieras.

”Tillverkare använder gärna begrepp som växtbaserat eller naturligt i sin marknadsföring. Men som konsument är det svårt att veta vad begreppen betyder eller hur stor andel av produkten som faktiskt kommer från biobaserade råvaror. Det finns ett behov för både konsumenter och företag av ökad transparens och riktlinjer på det här området”, säger Bengt Vernberg, VD för Testfakta Bio-based.

Testfakta Bio-based är ett samarbete mellan test- och researchföretaget Testfakta och RISE, Research Institutes of Sweden, där RISE bistår med teknisk expertis, teknisk analys och granskning av kriteriedokumentation.

Relaterade