Svenskt Sigill-bonden Linnéa Henrysson visar hur arbetet för ökad biologisk mångfald ser ut i praktiken. På potatispåsen finns nu en QR-kod.

Ny märkning ska öka kunskapen om biologisk mångfald

24 november, 2020

En ny Sifo-undersökning, genomförd på uppdrag av Svenskt Sigill, visar att 2 av 3 konsumenter vill veta mer om hur livsmedel bidrar till biologisk mångfald. Svenskt Sigill lanserar nu en interaktiv märkning, som ska öka kunskapen.

Omkring hälften av alla svenskar (49 procent) uppger i den nya Sifo-undersökningen att de inte har koll på vilka produkter och märkningar i matbutiken som bidrar till biologisk mångfald. Genom den nya interaktiva Sigill-märkningen ska konsumenter nu kunna få ökad kunskap och förståelse om hur produkter och livsmedel odlade av Svenskt Sigill-bönder bidrar till biologisk mångfald och hållbarhet.

”Minskningen av den biologiska mångfalden är en av vår tids stora ödesfrågor. Vi vill visa konsumenten hur hens val i matbutiken kan skapa boplatser och mat för insekter, fåglar och vilt i odlingslandskapet. Genom att scanna en QR-kod kan du besöka bonden och se hur gården arbetar med hållbarhet på riktigt”, säger Josefin Kihlberg, kommunikationsansvarig på Svenskt Sigill.

68 procent kan även tänka sig att betala mer för ett livsmedel eller produkt från en gård som bidrar till biologisk mångfald.

Med hjälp av en QR-kod som sitter på produktförpackningarna och som går att scanna direkt i butiken kan man både träffa bönderna och odlarna och samtidigt få en djupare förståelse för hur de jobbar för ökad hållbarhet och biologisk mångfald. I pilotprojektet ingår till en början elva gårdar från norr till söder och ambitionen är att fler gårdar ska kunna ansluta sig framöver.

En av bönderna är Linnéa Henrysson från Björnstorp i Småland.

”Vi har planterat blommande fältkanter runt våra åkrar för att ge mat och skydd till insekter, fåglar och vilt, vilket bidrar till en ökad biologisk mångfald. Vi jobbar också ständigt för att bli bättre och minska vår klimatpåverkan. Vi sprider stallgödsel på ett sätt som minskar risken för avgång av den starka växthusgaser lustgas eller använder lustgasrenad mineralgödsel”, berättar Linnéa.

Läs mer om den interaktiva Sigill-märkningen, bönderna och odlarna här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!