LRF vill öka andelen svenskt kött på restauranger

3 mars, 2020

För att möta gästernas efterfrågan på svenskt kött på krogar och restauranger, lanserar branschorganisationen LRF Kött ”Mer svenskt kött på restaurang”.

Endast 20 procent av köttet på svenska restauranger är svenskt, trots att svenska djur föds upp på ett hållbart och klimatsmart sätt med minimal antibiotikaanvändning.

”Vi vill skapa nya kreativa samarbeten genom att koppla samman restaurangbranschen med svenska köttuppfödare. På det sättet hoppas vi möta gästernas efterfrågan på svenskt kött på menyn”, säger Viktoria Östlund, LRF:s expert på nöt och lamm.

Satsningen inleds under våren med regionala inspirationsträffar. Där bjuds köttproducenter och restaurangbranschen till en gemensam arena för erfarenhetsutbyte och för att knyta nya kontakter. Under träffarna diskuteras köttuppfödarnas förutsättningar, köttproduktion och kvalitet, men också vad som händer i omvärlden.

”Målet är att öka efterfrågan på svenskt kött rejält. LRF är den perfekta partnern för att knyta ihop restaurangbranschen med våra köttproducerande medlemmar”, säger projektledaren Gustav Arnell.

Han är till vardags kock i företaget ”Vi kan mat”, som jobbar med svensk och lokal mat på flera restauranger, främst med konceptutveckling och utbildning för småländsk och svensk mat.

Projektet, som är tvåårigt och finansieras av Jordbruksverket, kommer även att inleda samarbete med flera restauranger. Deltagarna kommer att erbjudas utbildningar för att bygga upp kompetensen kring fördelarna med svenskt kött. I en serie utbildningstillfällen kommer restaurangbranschen att fokusera på bland annat vilka mervärden svensk köttråvara tillför samt hur en attraktiv matsedel skapas och hur detta kan användas i marknadsföringssyfte. För köttproducenterna ligger fokus på distribution, direktförsäljning, byggande av varumärke och hållbara affärer.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!