Livsmedelsverkets studie visar att multipris på bl a broccoli gjorde att konsumenterna slängde mer.

”Nudging” i butik fick konsumenter att slänga mindre

25 augusti, 2021

Butiker kan med enkla medel hjälpa konsumenter att inte köpa mer mat än de gör av med. I en färsk studie i ett antal matbutiker testades olika sätt att ge konsumenterna en knuff i rätt riktning – uppmaningar, förtydligad information och slopade mängdrabatter. Försöken visar att det fungerar: dagligvaruhandeln kan bidra till att minska konsumenternas matsvinn.

”Det känns roligt att vi nu kan visa konkreta exempel på hur dagligvaruhandeln kan göra skillnad för konsumenternas matsvinn. Vi hoppas att rapporten ska inspirera både butikskedjor och enskilda butiker i deras hållbarhetsarbete”, säger Livsmedelsverkets projektledare Karin Fritz.

Majoriteten av all mat som slängs i onödan slängs i hemmen. En orsak till svinnet är att konsumenter ofta köper mer mat än de gör av med. Livsmedelsverket och andra aktörer arbetar på olika sätt för att öka konsumenternas medvetenhet om matsvinn och ge råd och tips om hur man kan undvika att slänga mat i onödan. Men alla led i livsmedelskedjan behöver bidra på olika sätt till att minska matsvinnet i hushållen.

I den nya studien, som genomförts av Ramboll och Impactually för Livsmedelsverkets räkning, var fokus på hur dagligvaruhandeln kan bidra till att minska konsumenternas matsvinn. Åtta butiker från två olika kedjor deltog. I butikerna testades fyra olika skyltvarianter på färskvaruprodukterna gurka och broccoli för att se om det är möjligt att påverka konsumenters köpbeteenden i svinnsmart riktning. Effekten följdes sedan upp genom försäljningsstatistik och en enkät.

Följande fyra skyltvarianter testades:

1. Multipris med meddelande
2. Multipris med synliggjort jämförpris
3. Nedsatt styckpris
4. Multipris (kontroll)

Resultatet visar att butiker med enkla medel (nudging) kan få konsumenter att fatta mer medvetna beslut och bara köpa så mycket som de faktiskt behöver. Mest effektivt för att minska matsvinnet var att erbjuda nedsatt styckpris istället för multipris/mängdrabatt.

”Vi vet sedan tidigare att det är svårt att genomföra undersökningar där man mäter insatsers effekt på konsumenters matsvinn. Men forskarna som genomfört studien har visat att det är möjligt. Förhoppningsvis kan det öka intresset för att genomföra liknande experiment, så att vi kan lära oss ännu mer om hur nudging kan användas i praktiken för att underlätta för konsumenter att göra smarta val”, säger Karin Fritz.

Rapporten kan laddas ner här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!