Hur har fiskar, som sill, fångats och dött innan den hamnar i fiskdisken? Det ska en forskargrupp från SLU ta reda på.

Nu undersöks fiskarnas välfärd vid kommersiellt fiske

18 juni, 2021

Ett nytt forskningsprojekt undersöker för första gången hur fiskar dör i kommersiellt fiske. Fiskare, forskare och en djurskyddsorganisation går samman för att belysa hur fisk dör i samband med trålning i de öppna vattenmassorna och om fångstmetoderna kan utvecklas för att på ett humant sätt avliva fisken.

Albin Gräns, forskare vid SLU, kommer med sin forskargrupp att gå till sjöss med danska trålare i Nordsjön och undersöka sill som fångas i stora stim på öppet hav. Studierna ska genomföras tillsammans med forskare från DTU Aqua och Danska tekniska institutet för att undersöka fiskvälfärden vid pelagiskt fiske (fiske av arter som befinner sig i den fria vattenmassan). Fiskens tillstånd när den kommer ombord, till exempel skador som har uppstått under fångsten, kommer att undersökas samt hur och när fisken dör ombord på båten.

”Projektet är på många sätt unikt. Att branschen gått i bräschen och kontaktat oss forskare istället för tvärtom känns oerhört spännande. Om vi landkrabbor bara klarar av att undvika att bli alltför sjösjuka på trålarna så tror jag att vi tillsammans i projektet, på sikt, kommer att kunna göra enorm skillnad för fiskarnas djurvälfärd i det pelagiska fisket, säger Albin Gräns.

Varje år fångar danska fisketrålare cirka 30 miljarder fiskar i det pelagiska fisket. Men ingen vet hur fisk som sill och makrill faktiskt dör i processen. Detta är problematiskt eftersom fiskar känner smärta och därför kan lida när de dör.

Den första forskargruppen från SLU kommer att gå till sjöss redan i sommar. Forskarna förväntar sig att resultaten från studierna är klara 2022. Parterna bakom avtalet är överens om att resultaten ska användas för att utveckla nya, varsammare avlivningsmetoder inom en snar framtid.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!