Astar startar utbildning i styckning och slakt på fyra nya orter i samarbete med Arbetsförmedlingen och Kött och Charkföretagen.

Nu startar utbildning i styckning och slakt på fyra nya orter

31 januari, 2020

Stycknings- och slakteribranschen skriker efter folk. I februari i fjol startade Astar, Arbetsförmedlingen och HK Scan i Kristianstad en utbildning för att råda bot på arbetsbristen där. Utbildningen har blivit lyckad och nu sprids konceptet, som är en del av det treåriga EU-finansierade projektet ”Mer mat – fler jobb”.

Projektet ”Mer mat – fler jobb” syftar till att Sverige ska bli mer självförsörjande i livsmedelsproduktionen. Projektet drivs av Arbetsförmedlingen tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund och Livsmedelsföretagen.

I mars inleds utbildningar i styckning och slakt i Göteborg, Linköping, Malmö och Skövde, där Astar samarbetar med lokala företag och Arbetsförmedlingen. Tanken är att starta med 15 elever på varje ort och utbildningarna är sex månader till ett år.

”Alla orter har samma behov av arbetskraft. Utmaningen har varit att få till utbildningarna på orter där det finns mindre slakterier men där de inte har någon HR-avdelning som kan arbeta riktat med en utbildning”, säger Mari Lax, affärsutvecklare för Astar i Sverige.

Att bidra med arbetskraft till slakteri- och styckningsbranschen är en av åtgärderna för att uppnå målen i livsmedelsstrategin. Astar har haft en tät dialog med branschorganisationen Kött och Charkföretagen och Arbetsförmedlingen.

”Själva meningen med projektet är att det ska bli något konkret av det för företagen i landet. Behovet av arbetskraft är stort och i den här delen har vi haft tät kontakt med Kött och Charkföretagen, det handlar ju om att vi vill verka på ett sätt som ger bäst nytta för branschen”, säger Jan G Andersson, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen och delprojektledare i Mer mat – fler jobb.

Astar planerar också att kunna starta liknande utbildningar i Luleå och Dalarna i framtiden.

”Det här är en samarbetsform vi verkligen tror på. Vi vill arbeta tillsammans med Arbetsförmedlingen och branschen för att skapa största möjliga nytta och få ut människor i arbeten där behovet finns”, säger Mari Lax.

Kött- och charkindustrin sysselsätter cirka 10 000 personer i Sverige. Det är också en av de branscher som kan bidra till att nyanlända snabbt kan få en egen försörjning – bara relevanta utbildningar finns att tillgå. Under 2020 ska Kött och Charkföretagen genomföra en inventering av branschens kompetensbehov och utbudet av relevanta utbildningar.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!