Foto: Eva Finder

Nu ska fullkornsprodukter bli ännu nyttigare

6 december, 2021

MatLust Utvecklingsnod och Södertälje kommun i samverkan med Hidden in Grains och Axfoundation har beviljats medel av Vinnova för att utveckla nästa generation smakrika och hälsosamma fullkornsprodukter. Produkterna kommer att vara baserade på råvara som har behandlats hydrotermiskt för att mineralerna ska bli tillgängliga.

Projektet Mineralskiftet – fullkorn med optimerad tillgänglighet av mineraler löper under två år och har beviljats ett stöd på 3 miljoner från Vinnovas utlysning ”Framtidens goda och hållbara vardagsmat – Innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror”.

Med produkter som mångdubblar upptaget av järn, zink och andra mikronäringsämnen vill projektet bidra till ett mineralskifte med optimerad näring från växtbaserad mat och en stärkt position för svenskodlat fullkorn som välsmakande, hälsosam och resurseffektiv mat.

Den hydrotermiska behandlingen av fullkorn, som har utvecklats av Hidden in Grains, reducerar antinutrienter som fytinsyra med upp till 90 procent. Fullkorn har många hälsomässiga fördelar och genom att reducera ämnen som hindrar kroppen från att kunna tillgodogöra sig de naturligt förekommande mineralerna blir effekten ännu bättre.

”Mineralbrist, i synnerhet på järn och zink, är problem som kan uppstå med en mer vegetarisk och vegansk livsstil. Efter att fokus länge legat på proteinerna i växtbaserade livsmedel är det viktigt att vi nu lägger resurser på att utveckla hållbar vardagsmat som tillgängliggör mineralerna”, säger Kerstin Fredlund, läkare och grundare av det forskningsbaserade företaget Hidden in Grains.

I projektet samverkar MatLust Utvecklingsnod/Södertälje kommun, Hidden in Grains och Axfoundations testgård och utvecklingscentrum Torsåker, med stöd av Warbro kvarn och Chalmers tekniska högskola.

Projektets mål är att höja värdet av svenskodlade spannmål som hälsosam, god och hållbar vardagsmat, genom att:

• utveckla ekologiska fullkornsprodukter som genomgått en process för att optimera tillgängligheten av mineraler,
• genomföra konsumenttester av framtagna produkter i Södertälje kommuns offentliga testbädd, samt
• planera för storskalig framställning av processad råvara.

Produktutvecklare och produktionsanläggningar som är intresserade av ett samarbete har möjlighet att medverka i projektet som pågår till 31 december 202

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!