Filippinerna är nu öppet för export av svenska livsmedel och jordbruksprodukter. Exporten av fläskköttsprodukter är redan igång. Foto: Fredrik Persson/Svenskt Kött

Nu får svenskt fläskkött exporteras till Filippinerna

9 oktober, 2020

En av satsningarna inom livsmedelsstrategin är öka Sveriges livsmedelsexport, bland annat genom fler exportgodkännanden. Nyligen öppnades Filippinerna som ny exportmarknad för svenska livsmedel och jordbruksvaror. Det innebär en stor potential för bland annat köttprodukter och de första leveranserna av svenskt fläskkött har redan gått iväg.

”Det är mycket glädjande att våra svenska företag nu tar tillvara på möjligheten att exportera fläskköttsprodukter till Filippinerna. Att exporten kommer igång snabbt efter godkännandet visar också på en bra efterfrågan på svenska fläskköttsprodukter som håller hög livsmedelssäkerhet”, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Export en av flera delar för en konkurrenskraftig livsmedelssektor, som ingår i livsmedelsstrategin. Idag ligger exportandelen i svensk livsmedelsindustri på cirka 30 procent, målsättningen är att den ska vara 50 procent år 2030. Om målet realiseras kommer exportvärdet att överstiga 100 miljarder kronor år 2030.

Regeringen satsar inom ramen för livsmedelsstrategin 122 miljoner kronor årligen fram till och med 2025, varav 32 miljoner kronor ska bidra till en ökad livsmedelsexport. Dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020.

”Livsmedelsstrategin bidrar till att hela Sverige håller ihop och att vi ser till hela landets potential. Med anledning av pågående pandemi är det viktigt att stärka svensk livsmedelsproduktion och ökad export är centralt för att svenska livsmedelsföretag ska öka sin konkurrenskraft. Regeringen fortsätter att långsiktigt och strategiskt arbeta för ökad livsmedelsexport som stärker svenska jordbruks- och livsmedelsföretag. Med stärkt konkurrenskraft i hela livsmedelskedjan skapas hållbar tillväxt och fler jobb i hela landet”, säger Jennie Nilsson.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!