Knappt var femte svensk kan tänka sig att äta insekter. Foto: Carina Malm

Nu får hela insekter säljas som mat i alla EU-länder

27 oktober, 2020

Efter en dom i EU-domstolen blir det tillåtet att sälja hela insekter som livsmedel i alla EU-länder under en övergångsperiod. Livsmedelsverket uppmanar skaldjursallergiker att vara försiktiga.

Enligt gällande EU-lagstiftning definieras insekter som ett så kallat nytt livsmedel. Sådana livsmedel får inte säljas utan att EU-kommissionen först har bedömt att livsmedlet inte medför någon hälsorisk för konsumenter.

Den gamla lagstiftningen om nya livsmedel, som gällde fram till 1 januari 2018, var formulerad så att man kunde tolka den på olika sätt. Därför har det varit fritt att sälja hela insekter som mat i till exempel Danmark, Finland och Nederländerna men inte i de flesta andra EU-länder, däribland Sverige.

Den 1 oktober avgjorde EU-domstolen att hela insekter inte räknas som nya livsmedel enligt den gamla lagstiftningen. Det innebär att det under en övergångsperiod blir tillåtet att sälja hela insekter som livsmedel i alla EU-länder under förutsättning att livsmedlet har varit tillåtet i något EU-land före 1 januari 2018. Dessutom måste en ansökan om godkännande av livsmedlet ha skickats till EU-kommissionen. Övergångsperioden gäller fram tills att EU-kommissionen har fattat ett beslut om livsmedlet.

”Vi ska komma ihåg att de här livsmedlen fortfarande inte har bedömts som säkra av EU-kommissionen, utan att de väntar på ett godkännande. Det är därför viktigt att företagen tar sitt ansvar för att se till att konsumenterna får säkra livsmedel som inte är hälsofarliga på något sätt”, säger Astrid Walles Granberg, rådgivare på Livsmedelsverket.

Vissa insekter, framför allt mjölmask och syrsor, kan leda till allergi och korsallergi, särskilt hos personer med skaldjursallergi. Därför uppmanar Livsmedelsverket dem som är allergiska mot skaldjur att vara försiktiga. Det ska framgå av märkningen om ett livsmedel innehåller insekter.

Livsmedelsverket varnar även för att insekter, liksom andra animaliska livsmedel, kan innehålla sjukdomsframkallande bakterier, tungmetaller och andra giftiga ämnen.

Företag som vill börja sälja insekter som livsmedel ska registrera sin verksamhet hos miljö- och hälsoförvaltningen i den kommun verksamheten bedrivs i. Insektsföretagen är en branschorganisation för företag som är intresserade av att sälja eller producera insekter. Livsmedelsverket har regelbunden dialog med Insektsföretagen om förutsättningar och de senaste nyheterna i lagstiftningen.

Läs mer om nya livsmedel
Domen i EU-domstolen
Insektsföretagen

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!