ETI Sweden ska bli en motor för ett brett samarbete kring komplexa leverantörsledsfrågor. Bilden visar utvinning av palmolja vid en fabrik i Colombia. Foto: Solidarity Center/Carlos Villalon

Nu bildas ett svenskt initiativ för etisk handel

13 december, 2019

Nu går svenska företag, fackförbund, civilsamhälle och offentliga aktörer samman för att främja goda arbetsvillkor i produktionsländer.

Bildandet av ett svenskt Ethical Trading Initiative, ETI, innebär ett gemensamt krafttag för schysta villkor i världshandeln. ETI-organisationer finns redan i Storbritannien, Norge och Danmark. Den svenska motsvarigheten satsar nu på att bli en motor för bättre arbetsvillkor genom breda samarbeten.

Axfoundation har drivit frågan om ett svenskt ETI och är en av grundarna.

”Det finns ett stort engagemang för dessa frågor i Sverige och ETI skapar fler förutsättningar för verklig förändring. ETI Sweden blir en plattform för alla som vill göra skillnad”, säger Viveka Risberg, programansvarig på Axfoundation.

ETI Sweden öppnar för nya möjligheter till samarbete för aktörer inom Sverige och med övriga ETI-organisationer i andra länder. Genom kompetenshöjning och lokala projekt ska ETI Sweden bidra till schysta arbetsvillkor, minskad miljöförstöring och verka mot korruption. Medlemskapet är öppet för företag, civilsamhälle, fack och offentlig sektor.

En av grundarna av ETI Sweden, Systembolaget, menar att de stora fördelarna är kraften att påverka.

”Draghjälp från både fackliga organisationer och civilsamhällesorganisationer är nödvändigt för att adressera utmaningar på odlingsnivå, gällande till exempel låga löner och brist på fackliga rättigheter, därför är det här ett mycket värdefullt initiativ”, säger Hanna Sutherlin, hållbarhetsansvarig på Systembolaget.

Sveriges import är beroende av produktion i högriskländer med osäkra arbetsvillkor och svårare sociala och miljömässiga förutsättningar. Arbetet med att säkra goda arbetsvillkor i komplexa globala leverantörsled går framåt men längst bort i kedjorna, där riskerna är som störst, finns ofta varken spårbarhet eller transparens.

Hanna Nelson är policyansvarig på Oxfam Sverige, som också är en av grundarna. Hon säger att spårbarheten och kunskapen om hur man förebygger och hanterar riskerna i leverantörsled är låg:

”Det handlar om utbredda människorättskränkningar och omfattande fattigdom. För att lösa detta måste olika aktörer arbeta tillsammans. Här kan civilsamhället bidra med expertis och lokala kontakter.”

Föreningsfrihet är en av grundpelarna för ETI.

”För att värna rätten för arbetstagare världen över att organisera sig fackligt och förhandla kollektivt om schysta arbetsvillkor och löner behöver mänskliga och fackliga rättigheter respekteras i hela leverantörskedjan. Här ser vi ETI Sweden som ett verktyg, då det är ett initiativ som samlar de goda krafter som vill arbeta med att förbättra villkoren i sina leverantörskedjor, säger Daniel Carlstedt, representant för LO, som är en av grundarna.

ETI Sweden grundas av: Axfoundation, Coop Sverige, Fairtrade Sverige, LO, Oxfam Sverige, Systembolaget, Unionen, Union to Union och Västtrafik.