Joel Oresten och Claes Lundberg från Renahav Sverige AB vid prisceremonin den 20 november. Foto: Lidl

Nu är vinnarna i Lidls Hållbarhetsakuten utsedda

23 november, 2020

Nu är pristagarna i årets upplaga av Lidl Future Initiatives – Hållbarhetsakuten utsedda. De vinnande projekten, som ska påskynda omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem, får dela på drygt 11 miljoner kronor.

Pristagarna är: Renahav Sverige AB, Inkonova AB och RISE, Robust Seed Technology A&F AB samt Saveggy AB och Lunds universitet. De representerar tillsammans målsättningarna som har legat till grund för Hållbarhetsakuten. Vinnarnas gemensamma nämnare är samverkan, innovation och nytänkande idéer som skapar stora systemförändringar och skyndar på omställningen till nytta för alla konsumenter.

I år har även Lidls kunder fått vara delaktiga genom att rösta på sitt favoritprojekt. Vinnaren av Lidls hedersutmärkelse är ”Svinn-labb” från Rädda barnen, som belönas med 1 miljon kronor.

Vinnarna får dela på totalt 11 320 000 kronor för att genomföra tester och piloter samt vidareutveckla sina idéer.

Tidigare under hösten gav Lidl forskningsinstitut, universitet, högskolor, ideella organisationer och företag möjligheten att ansöka till Hållbarhetsakuten, vilket resulterade i 122 ansökningar.

2019 delade Lidl Future Initiatives ut 10 miljoner till projekt som syftar till att lösa plastutmaningen. Totalt har Lidl Future Initiatives nu stöttat olika hållbarhetsprojekt med 21 miljoner kronor, som Lidls kunder har bidragit med genom en tidigare prishöjning på plastpåsar.

Expertpanelen som har granskat ansökningarna utgörs av:
Katarina Graffman, fil dr kulturantropologi, Uppsala universitet
Håkan Isaksson, affärsstrateg, Sveriges lantbruksuniversitet
Ulf Sonesson, forsknings- och affärsutvecklingsansvarig, Jordbruk och Livsmedel, RISE
Johan Jörgensen, grundare, Stockholm Foodtech
Victoria Voss Bignet, forskare vid Stockholm Resilience Centre

Information om vinnarna och projekten:

Konkret cirkulärt livsmedelssystem
Renahav Sverige AB

Prissumma: 3 700 000 SEK
Utmaning: Idag används importerad soja och småfisk som foder i lax- och fiskodling.
Lösning: Projektet ska ta fram ett lokalt producerat hållbart fiskfoder baserat på matsvinn som ska testas i en landbaserad odling av lax med cirkulärt kretslopp för vattenrening. En cirkulär lösning med stor miljönytta som kan ge effekter på systemet i stort.

Hållbar livsmedelsproduktion med frövitalisering
Robust Seed Technology A&F AB

Prissumma: 2 505 000 SEK
Utmaning: Jordens befolkning växer samtidigt som odlings- och grönytorna minskar.
Lösning: Projektet ska testa en liten stor lösning – frövitalisering. Det är en fröbehandlingsteknik som gör det möjligt att få fram friskare plantor och större skördar på samma yta, med mindre bekämpningsmedel och till lägre kostnad.

Ätbar matförpackning av biomaterial för minskat matsvinn
Saveggy AB och Lunds universitet

Prissumma: 2 115 000 SEK
Utmaning: Idag har nästan all gurka som säljs i butik skyddsplast för att öka hållbarheten på gurkan. Men tänk om man kan skydda gurkan utan plast?
Lösning: Projektet ska testa ett biobaserat ätbart alternativ till den vanliga skyddsplasten. Fördelarna är uppenbara – frukt och grönt med längre hållbarhet, mindre matsvinn och minskat beroende av fossil plast.

Klimatsmart certifiering av kollagring i marken
Inkonova AB och RISE

Prissumma: 2 000 000 SEK
Utmaning: Jord är den näst största kolsänkan på vår planet. Jordbrukaren kan vara en del av klimatlösningen genom att öka kollagringen i marken, men för att göra det behöver man enkelt kunna mäta kolhalten i jorden.
Lösning: Projektet vill genom revolutionerande teknik testa hur drönare med hjälp av AI kan göra det enklare för jordbrukare att mäta jordens kollagringsförmåga. Dessutom ska en klimatsmart märkning testas mot kund. På så sätt kan jordbrukare följa upp och anpassa produktionsmetoder, mer kol kan lagras i marken och konsumenter kan ges vägledning för klimatsmarta köp.

Våra Lidlers val: Svinn-labb 
Rädda barnen

Prissumma: 1 000 000 SEK
Utmaning: Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö ska alla barn, unga och vuxna få samma möjlighet och förutsättning att äta hållbart.
Lösning: Genom projektet ska barn, unga och vuxna i socioekonomiskt utsatta områden i Umeå få ökad kunskap om att äta sunt och hållbart, och samtidigt bidra till att minska matsvinnet. Genom events och matlagningsgrupper, så kallade Svinn-labbs, skapas engagemang för hållbarhet och beteendeförändring på gräsrotsnivå. Aktiviteterna på offentliga platser kommer dessutom att stärka vi-känslan, öka tryggheten i områdena och skapa en levande lokal miljö.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!