Berte Qvarns nya havrekvarn kommer bland annat att leverera havrekärnor till bagerier.

Nu är produktionen igång i Berte Qvarns nya havrekvarn

15 februari, 2021

Nu står Berte Qvarns nya havrekvarn färdig i Slöinge. Fredrik Nilsson, nytillträdd VD för Berte Qvarn, ser stora möjligheter för utvecklingen av nya havrebaserade livsmedel.

I flera år har Bertegruppen, som leds av ägarfamiljen Stenström, haft tankar kring att investera i en havrekvarn.

”Att den nu står här känns otroligt kul. Havrekvarnen är ett bra bidrag till Berte Qvarn men även till företagsgruppen i helhet, säger Lovisa Stenström, VD för Bertegruppen.

Till att börja med produceras hel värmebehandlad havrekärna, havremjöl och klippta havrekärnor. De hela kärnorna kommer livsmedelsföretaget Oatly att använda till sin havredryck och andra havreprodukter. De klippta kärnorna och havremjölet kommer i första hand att användas av bagerier.

”Vi har många idéer om hur vi kan utveckla mjölproduktionen och hur vi kan hitta användningsområden för skalet som skiljs från kärnan under beredningen, säger Fredrik Nilsson.

Förutom den havre som kommer från den egna gården kommer Berte Qvarn att köpa upp havre som har odlats i närområdet.

”Vi står i myllan med enbart svenska råvaror sedan många år. Nu hoppas jag att fler spannmålsproducenter i vårt närområde ska börja odla havre. Havre är en bra omväxlingsgröda till annat som man odlar på sin gård såsom vete och korn. Med havreodling får odlaren ytterligare ett verktyg för att få en bra växtföljd”, säger Fredrik Nilsson.

Berte Qvarns havrekvarn, som är den näst största havrekvarnen i Sverige, kommer att drivas av hållbar och förnyelsebar el och biogas och processerna är trimmade för att vara så energieffektiva som möjligt. När driften är i full gång kommer den nya kvarnen att kunna behandla 50 000 ton havre under ett år.

”Inom hela Bertegruppen, där Berte Qvarn ingår, drivs vi av att tänka på hållbarheten i varje led av produktionen. Vårt mål är att halvera vårt klimatavtryck till 2030 och sedan jobba för att komma ner till nettonollutsläpp, säger Lovisa Stenström.

Investeringen i den nya havrekvarnen har kostat Berte Qvarn 160 miljoner kronor. Till det kommer en investering i ett nytt mer effektivt vattenkraftverk i Suseån på 20 miljoner kronor som ska ersätta det som finns där i dag. Berte Qvarn räknar med att nyanställa två till tre nya personer för att hantera den utökade produktionen.

”Detta tryggar basen för verksamheten i Berte Qvarn genom att vi får ett ytterligare ben att stå på”, säger Fredrik Nilsson.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!