Nu är Coca-Colas transporter i Sverige helt fossilfria

13 januari, 2022

Coca-Cola i Sverige använder nu 100 procent fossilfritt drivmedel i alla inrikestransporter. Nästa steg är att fortsätta övergången till fossilfria tjänstefordon.

Övergången till 100 procent fossilfritt bränsle i alla inrikestransporter är ett steg på vägen mot Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) mål att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040. Framförallt används HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), ett biobaserat drivmedel som kan användas av fordon som annars körs på diesel.

”Eftersom vi inte sköter vår egen distribution har ett mycket nära samarbete med transportörer och leverantörer av drivmedel varit A och O för att få detta på plats. Det har varit en gradvis övergång och vi är stolta över att vi tillsammans har hittat en mycket bra lösning och att alla våra transporter nu körs på 100 procent fossilfritt bränsle”, säger Anders Johansson, logistikchef på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige.

CCEP har sedan tidigare skrivit på Transportinitiativet 2025 med målsättningen att verksamhetens samtliga inrikestransporter och resor i tjänsten ska vara fossilfria senast 2025. Nästa steg är att fortsätta övergången till fossilfria tjänstefordon. Under 2021 anslöt sig CCEP även till Climate Groups EV100-initiativet med ambitionen att gå över till eldrivna tjänstefordon senast 2030.

”Vi jobbar kontinuerligt med att minska utsläppen i alla delar av verksamheten. Våra utsläpp består till största del av så kallade indirekta utsläpp från köpta varor och tjänster. Därför är det genom långsiktigt samarbete med våra leverantörer som vi skapar betydande förflyttning. Som marknadsledare kan vi även använda kraften i vår storlek för att möjliggöra och främja utsläppsminskningar hos våra leverantörer”, säger Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!