I Hölåsen vid Storsjön i Jämtland har familjen Widholm skapat en fin mjölkgård. Foto: Jan Lindmark

Norrmejerier deltar i satsning på hållbar matproduktion

25 november, 2020

Norrmejerier får tillsammans med SLU och flera andra parter 48 miljoner kronor för att bidra till utveckling och innovation på matområdet. Pengarna delas ut av forskningsrådet Formas i en ny satsning på hållbarhet, kompetens och konkurrenskraft i livsmedelssystemet.

Norrmejerier deltar i centret SustAinimal som leds av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Forskningen där ska fokusera på att utforska djurens samspel med mark, vatten och växter, samt djurens framtida roll för en hållbar livsmedelsproduktion. Projektet har ett brett angreppssätt, där flera hållbarhetsfaktorer kommer att belysas. Bland annat ska man titta på nya metoder för att stimulera biologisk mångfald, nya digitala tekniker i lantbruket och nya foderstrategier som gör det möjligt att använda gräs och grödor ännu mer effektivt och klimatsmart.

”Norrland har mycket bra förutsättningar för både mjölk- och köttproduktion av hög kvalitet. Genom att samverka och dela kunskap med forskare och andra aktörer i livsmedelskedjan kan vi använda de unika resurser vi har på ett ännu mer hållbart sätt”, säger Anna-Karin Karlsson, Norrmejeriers hållbarhetsdirektör.

Det statliga forskningsrådet Formas står bakom satsningen ”Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet”, som ska främja utveckling och innovation samt ökad kunskap i hela livsmedelskedjan Totalt fördelas 192 miljoner kronor mellan fyra tvärvetenskapliga kompetenscentrum, där forskare, näringsliv och andra aktörer ska kunna samverka och bidra till ett mer hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

Norrmejeriers medverkan i forskningssatsningen kommer att ingå i företagets hållbarhetsprogram som syftar till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges nationella miljömål och branschspecifika initiativ till 2030.

I centret SustAinimal ingår, tillsammans med Norrmejerier och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Agroväst, Gård & Djurhälsan, Föreningen Svenskt Naturbeteskött, Hushållningssällskapet, Högskolan Dalarna, KLS Ugglarps, Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen, Linköpings universitet, RISE, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Svenska Vallföreningen, Uppsala universitet, Vreta Kluster och Växa Sverige.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!