Norges export av fisk och skaldjur fortsätter att öka

10 januari, 2019

Under 2018 exporterade Norge 2,7 miljoner ton fisk och skaldjur till ett värde av 99 miljarder norska kronor. Det motsvarar en volymökning med 4 procent och en värdeökning med 5 procent, jämfört med 2017. 

”Sammanfattningsvis är 2018 ett rekordår både när det gäller exportvärde och exportvolym. Detta trots Brexit, hotet om handelskrig och andra utmaningar som sammantaget skapat oförutsägbarhet på världsmarknaden. Exporten av sjömat till EU har ökat på grund av lägre konkurrens och en gynnsam valutasituation gentemot euron. Vi ser en minskning av exporten av sjömat till Asien till följd av ökad konkurrens och fortsatt utmanande marknadsåtkomst till Kina”, säger Renate Larsen, VD för Norges sjömatråd, i ett pressmeddelande.

2018 var det första året då en enskild marknad översteg 10 miljarder kronor i exportvärde. Polen var Norges största enskilda marknad med 228.000 ton sjömat motsvarande 10,2 miljarder NOK, medan Danmark var näst störst. Den största tillväxtmarknaden utanför Polen under 2018 var Storbritannien.

Under de senaste tio åren har värdet på norsk sjömatsexport ökat med 156 procent. 

”Medan exportvärdet har ökat med 60 procent under de senaste fem åren har volymen ökat med nästan 10 procent. En ökad volymtillväxt är därför mycket önskvärt för vidareutveckling av industrin. Vårt mål är att industrin ska fortsätta växa och som fiskeriminister arbetar jag mot detta mål varje dag”, säger Norges fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Laxen dominerar, både vad gäller exportvolym och exportvärde. Under 2018 exporterade Norge 1,1 miljoner ton lax för motsvarande 67,8 miljarder NOK, en volymökning på 5 procent och en värdeökning på 3,2 miljarder NOK (5 procent), jämfört med 2017. 

Till Sverige exporterades närmare 38.000 ton lax, vilket motsvarar 2,9 miljarder NOK. I Sverige är marknadsandelen för norsk lax cirka 96 procent. 

Av vildfångad fisk är torsk den största arten värdemässigt. Under 2018 minskade Norges torskexport med 9 procent i volym jämfört med 2017, medan värdet ökade med 4 procent. Det beror på att priset på färsk torsk ökade med 8 procent, vilket kvalitetsmärket Skrei har bidragit till.

Exporten av räkor, som står för den största delen av Norges skaldjursexport, ökade med 17 procent i volym och 19 procent i värde, jämfört med 2017. 

 

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!